Gå till innehållet

Oroväckande många döda knubbsälar – ny influensatyp?

Mellan april och september 2014 har det rapporterats 275 döda knubbsälar på västkusten och antalet ökar hela tiden. Sälarna har skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturhistoriska riksmuseet för analys och en av sälarna som undersökts har visat sig bära på en för säl helt ny influensatyp. Det är dock inte klarlagt om detta virus är orsaken till den höga säldödligheten för tillfället.

Att sälar drabbas av influensa är inte så ovanligt. 1979 dog 3-5 procent av den Nordamerikanska populationen av ett fågelinfluensavirus och utbrott av sälpest skedde både 1988, 2002 och 2007 i Sverige. Sammanlagt dog 56 000 sälar i dessa utbrott i Sverige.

Det har dock aldrig förr, någonstans i världen, hittats ett liknande virus som nu upptäckts. Den här gången verkar dessutom hela populationen längs västkusten drabbats. Tidigare utbrott har börjat i enskilda populationer.

– Det går i dagsläget inte att säga något om detta influensavirus roll i den säldöd vi nu ser längs Västkusten. Men sälar anses vara mottagliga för influensa A och smittas troligen av sjöfåglar, säger Aleksija Neimane, bitr. statsveterinär vid SVA.

–  De prover som tagits hittills har varit negativa vad gäller PDV-viruset (sälpest) men vi måste avvakta fler provresultat innan vi säkert kan säga vad som är orsaken, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

De flesta döda knubbsälarna har hittats i närheten av Göteborgs skärgård och norrut till Orust, men även i Danmark har det rapporterats in fynd de senaste månaderna.

Den som hittar döda sälar ska i första hand kontakta kommunen och i andra hand Naturhistoriska riksmuséet på telefonnummer 08-5195 51 44. En död säl ska hanteras med plasthandskar.

Läs mer:
Våra artiklar om sälar.
• Historiskt beslut – WTO tar hänsyn till djurrätt och moral
• Varmare hav sprider nya sjukdomar i arktis

Källor: Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa