Gå till innehållet

Nyupptäckt orkidé stulen i Sverige

Biblomster är bara känd från en enda plats i landet och upptäcktes relativt nyligen. Nu har området plundrats på den fridlysta orkidén.

Orkidén biblomster förekommer i Svartahavsområdet, södra, mellersta och västra Europa, samt upp till norra Tyskland. 2014 hittades för första gången orkidén i Sverige då tre blommande exemplar upptäcktes på en plats i Trelleborgs kommun. 2015 var antalet hela 89 stjälkar och 2022 noterades som mest 46 plantor på lokalen. Det är oklart om den kommit in med vallfrö från Sydeuropa eller om frön blåst in från andra sidan Östersjön, enligt SLU Artdatabanken.

Det som är tydligt dock är att allt ovanligt; insekter, vissa fåglar och rara blomster, väcker ett osunt samlarintresse och vi vet att i vissa kretsar så går det att byta det hotade mot pengar

Nils Carlsson, tillförordnad chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne

Biblomster i äng i Tyskland. Arten växer främst i kalkrika gräsmarker, öppna skogar och buskmarker och sanddyner. Enligt SLU Artdatabanken kan den även dyka upp i störda miljöer som vägkanter, parker, trädgårdar och övergivna dagbrott. I Sverige växer den på en ohävdad gräsmark i ett åkerlandskap.

Klart är att beståndet är väldigt litet och sårbart. Nu har dessutom den enda kända lokalen för biblomstret plundrats. Länsstyrelsen Skåne har konstaterat att plantor grävts upp från platsen och att det nu inte verkar finnas kvar en enda planta.

– Vi fick larm från botanister som skulle besöka och övervaka denna landets enda lokal för biblomster utanför Trelleborg. När de kom fram fick de en chock. Samtliga plantor av orkidén var borta. När Lunds botaniska förening senare besökte platsen noterade man upp emot 50 grävda hål och inte en enda orkidé kunde hittas, säger Nils Carlsson, tillförordnad chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Det har tidigare avslöjats att tranor äter orkidéer – är ni säkra på att det är människor som grävt upp biblomstren?
– Hålen är väldigt precisa. Ser ut som om de är gjorda av planteringsspade eller liknande så det är inte tranor just i detta fall. Allt pekar på människor men det är otroligt svårt att veta om det är för eget samlande eller för försäljning. Det som är tydligt dock är att allt ovanligt, insekter, vissa fåglar och rara blomster, väcker ett osunt samlarintresse och vi vet att i vissa kretsar så går det att byta det hotade mot pengar. Tråkigt är det i alla fall, säger Nils Carlsson.

Hur ser nu chanserna ut för att biblomster ska överleva i Sverige?
– Det kan förhoppningsvis komma några nya plantor på platsen.

Det är inte första gången som det grävs upp sällsynta växter i Sverige. Majnycklar har grävts upp i Kristianstad, hundratals orkidéer har stulits på Öland och det har gjorts gripande av orkidétjuvar i fjällen. Tidigare i år avslöjades också att 300 våradonis grävts upp på Öland.

Alla orkidéer är fridlysta i Sverige. Det är därmed förbjudet att gräva upp eller plocka dem. Händelsen i Trelleborg, som kan ha utplånat arten i Sverige, är polisanmäld.

Läs även

Mångmiljonhandel med vilda och hotade orkidéer
• Reglerna som gäller för att samla fröer och växter
Hundratals orkidéer stulna på Öland

Källor: Länsstyrelsen Skåne

Mer att läsa