Nytt stort samarbete ska skapa rikare trädgårdar

Guldstekel. Foto: Erik Hansson

Idag lanserades ett nytt samarbetsprojekt mellan naturorganisationer och odlingsföreningar – Rikare trädgård. Målet är att sprida information om hur enkelt och viktigt det är att skapa en rikare trädgård och att samla detta på samma plats. Natursidan.se är en av projektets initiativtagare.

– Det finns en enorm potential gömd i Sveriges många hårdklippta gräsmattor. Med en större förståelse för och hänsyn till djuren i närnaturen kan odlare dessutom få gratis hjälp från små trädgårdsarbetare. Det är verkligen insatser där alla blir vinnare, säger Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens Riksorganisation, som är en av projektets samarbetspartners.

En central del i projektet är webbplatsen Rikaretradgard.se som fungerar som en samlingsplats med artiklar, guider och tips om exempelvis hur du lockar fjärilar, skapar en rik balkongodling, anlägger en äng, gynnar fladdermöss eller guide till vilka växter som lockar pollinatörer. Materialet utökas fortlöpande de kommande åren och det kommer även lanseras flera kampanjer för att uppmärksamma specifika insatser och arter.

– För en del känns det förhoppningsvis självklart med en trädgård som gynnar biologisk mångfald. För alldeles för många är det dock fortfarande en främmande eller okänd tanke. Och även om det är enkelt att göra insatser så finns det så oerhört mycket att lära sig för den som vill. Bihotell och fågelholkar är bara början, säger Erik Hansson på Natursidan.se.

Med i projektet är även Sveriges Entomologiska Förening, Studiefrämjandet, Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige och Odlings-TV, som startade 2014 och sedan dess publicerat över 1000 filmer om odling på Youtube och i sociala medier.

– Mångfald i naturen och en rikare trädgård kan göra en nästan ofattbart stor skillnad både för livet nära inpå oss och för klimatet i stort. Prova till exempel att inte klippa gräset på en ynka kvadratmeter och jämför sedan antalet arter efter några veckor med hur många som fanns där innan. Jag tror många blir förvånade över skillnaden. Jag är övertygad om att vi måste våga lära oss mer om odling och därigenom om hur naturen fungerar för att förstå hur vi människor påverkar livet på jorden, säger Jessica Lyon, grundare av Odlings-TV.

Linda Strand, ordförande i Sveriges Entomologiska förening:
– Det kändes självklart att tacka ja till det här samarbetet. Intresset för trädgårdsnumret av vår medlemstidning Yrfän har varit jättestort och många av våra medlemmar gör redan idag stora insatser i sina trädgårdar för att gynna insekter. En del entomologer ägnar stora delar av sitt liv till att undersöka faunan i sin egen trädgård. Vilket är viktiga data för Naturvårdssverige.

Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige:
– Många arter i Sverige och globalt hotas idag av att deras livsmiljöer delas upp i mindre och mindre arealer och att avståndet mellan bra livsmiljöer blir för långt för att arterna skall kunna sprida sig. Svenska trädgårdar har en enorm potential att skapa gröna korridorer mellan dessa livsmiljöer. Lek med tanken att var tionde trädgård i Sverige skulle ha en liten damm – det skulle ha stor betydelse för antalet barnkammare till grodor. Lägg till en rishög som en god övervintringsplats och att odla växter som gynnar ett rikt insektsliv så är buffén för grodorna dukad. De kan till exempel hjälpa till med att äta trädgårdens sniglar.

Tio enkla tips för att skapa en rikare trädgård
• Se till att djur har tillgång till vatten i en damm eller fågelbad
• Häng upp holkar åt fåglar och fladdermöss
• Klipp delar av gräset max 2 ggr/år
• Använd varken bekämpningsmedel eller konstgödsel
• Sätt upp insektshotell
• Skapa en kompost för trädgårdsavfall
• Bevara stora träd
• Gör iordning högar med ris eller stenar
• Skapa en sandbädd åt vildbin
• Odla olika växter åt pollinatörer som blommar från tidig vår till sen höst

Läs mer på Rikaretradgard.se och följ projektet på Facebook.