Gå till innehållet

Ny skogskarta ska ge ledtrådar om höga naturvärden

"Naturvärdeskarta Skog" – så kallas en ny karttjänst som har försökt ta fram sannolikheten för att ett skogsområde har höga naturvärden. Där framgår att alla delar av Sverige domineras av skog med låg sannolikhet för att innehålla så kallade värdekärnor.

I höstas släpptes systemet Skogsmonitor av Skydda skogen. Nu har ett nytt verktyg med liknande upplägg lanserats. Personerna bakom verktyget Naturvärdeskarta Skog (NVK skog) arbetar på SLU, Mittuniversitetet och Polish Academy of Science. De beskriver i sin rapport det svenska skogslandskapet som fragmenterat och att det råder brist på skog med höga naturvärden i stora delar av landet “efter snart 200 år av ett skogsbruk med inriktning på industriråvaror”.

– Enskilda bestånd med höga naturvärden finns kvar nedanför det fjällnära området, men förekommer mer eller mindre isolerat som fläckar i ett landskap dominerat av intensivt brukad skog, skriver de.

Vill bevara Sveriges kvarvarande naturskogar

En av anledningarna till att de tog fram verktyget var en förhoppning om att de sista naturskogarna ska räddas.

– Vi hoppas att vi med NVK Skog har gett ett bidrag till bevarandet av Sveriges kvarvarande naturskogar och att den kommer att användas av alla de som på ett eller annat sätt också kan bidra till arbetet med att uppnå fastställda nationella och internationella miljömål. Vi hoppas också att den bidrar till att balansera miljöaspekter och ett fortsatt aktivt skogsbruk. NVK Skog är en modell och som kanske inte träffar helt rätt överallt, men är den första heltäckande modellen för skog med höga naturvärden, och ett nytt geografiskt verktyg som ger bättre underlag och bättre förutsättningar för landskapsplanering och operativa beslut.

Kan ange sannolikhet för naturvärden

Verktyget NVK skog är en interaktiv karta där användaren kan zooma in på delar av landet och med en upplösning på 1 hektar se hur hög sannolikheten är att en skog har höga naturvärden. Sammanlagt omfattar kartan 220 000 kvadratkilometer skog.

Karta över skogar med sannolikhet för värdekärnor.

Skärmdump från Naturvärdeskarta skog. De blåa och lila områdena har låg chans att innehålla skog med höga naturvärden medan de röda områdena är i stort sett garanterade att ha så kallade värdekärnor. Den röda pricken i norra Skåne är en markör och visar inte naturvärden.

Definitionen i systemet är en sannolikhet mellan 0 (obefintlig) och 1 (garanterad) att det finns höga naturvärden inom en viss hektar. Till exempel är den genomsnittliga sannolikheten för förekomst av värdekärnor i formellt skyddad skog (nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och
naturvårdsavtal) mellan 0,49 och 0,75. För frivilligt skyddad skog så varierade det mellan 0,36 och 0,68.

Sverige domineras av skog utan naturvärden

Verktyget visar också att alla delregioner i Sverige domineras av skog med låg sannolikhet för att innehålla värdekärnor. Högst chans att hitta skog med höga naturvärden finns i de fjällnära skogarna.

Men det framgår också att det fortfarande finns en del skog med höga naturvärden kvar utanför skyddade områden. 48 procent av de områden som har högst sannolikhet att innehålla höga naturvärden (över 0,7) är idag oskyddade.

Källa: Naturvårdsverket och Rapporten

Mer att läsa