Ny upptäckt: Vanligt att paddor klättrar i träd

Vanlig padda. Foto: Erik Hansson

Medborgarforskning i Storbritannien har avslöjat att det är relativt utbrett att paddor klättrar i träd och att de söker sig till träd med håligheter.

Egentligen var det volontärer för hasselmusprojektet National Dormouse Monitoring Programme (NDMP) och fladdermusprojektet Bat Tree Habitat Key project (BTHK) som gjorde upptäckten. De hittade ofta arten vanlig padda i holkar uppsatta för hasselmöss och i ihåliga träd som genomsöktes efter fladdermöss.

Tillsammans med groddjursorganisationen Froglife, University of Cambridge och välgörenhetsorganisationen People’s Trust for Endangered Species (PTES) genomfördes en större genomgång i Storbritannien. Sammanlagt hittades över 50 vanliga paddor i holkar och håligheter som var på minst 1,5 meters höjd.

– Det här är ett riktigt spännande fynd som är betydelsefullt för vår förståelse av ekologin och bevarandet av vanlig padda – en av de mest utbredda och rikligaste europeiska groddjuren. Vi vet att paddor föredrar skogsmarker som födosöks- och övervintringsområden, men det verkar som om deras koppling till träd är mycket mer komplex än vad vi tidigare trott, säger Silviu Petrovan, senior forskare vid University of Cambridge och huvudförfattare till studien.

– Upptäckten tyder på att håligheter i träd kan vara ett ännu viktigare ekologiskt inslag än vad naturvårdare tidigare trott. Det understryker vikten av att skydda våra återstående naturliga livsmiljöer i skogen, särskilt gamla träd med till exempel håligheter, sprickor och andra naturliga håligheter för alla djur och växter, skriver organisationerna.

De menar också att resultaten är väldigt överraskande och eftersom många av håligheterna och holkarna knappt är synliga från marken återstår det att svara på frågan hur paddorna hittar dem.

Forskarna bakom stuiden som publicerades i PLOS One tror att det kan leva vanlig padda i vart hundrade träd i lämpliga områden, någorlunda nära dammar och sjöar.

I Storbritanien har vanlig padda minskat med i snitt 68 procent de senaste 30 åren.

Källor: PLOS One och Froglife