Gå till innehållet

Ny studie: Stora rovdjur gynnar näringskedjan

Panterlo (iberiskt lodjur). Foto: (c)”Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico www.lynxexsitu.es” – http://www.lynxexsitu.es/ficheros/galerias_fotos/16/linces12.jpg, CC BY 3.0 es, Link

Att introducera stora rovdjur i ekosystem minskar förekomsten av mindre och mellanstora rovdjur så som rödrävar, enligt en ny studie.

Studien, som publicerades i Biological Conservation, gjordes i ett område där iberiska lodjur (panterlo) återintroducerats. Forskarna kunde konstatera att antalet mindre och mellanstora rovdjur (mesopredatorer), som rödräv och mangusten faraokatt, minskade betydligt. Detta fick i sin tur positiva effekter längre ned i näringskedjan, skriver forskarna.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Stora rovdjur begränsar sin egen population

De mindre rovdjuren minskade i antal med ungefär 80 procent och deras bytesdjur, så som europeisk kanin och rödhönor ökade i antal. När lodjuren (apexpredator/topprovdjur) återvände till naturen minskade antalet rovdjursdödade europeiska kaniner med 55,6 procent.

– Våra fynd har viktiga konsekvenser för den sociala acceptansen av återintroduktionen av iberiska lodjur där privata markägares och förvaltares åsikter är avgörande. Under vissa omständigheter kan återintroducerade topprovdjur tillhandahålla ett hållbart och etiskt acceptabelt sätt att minska mängden mesopredatorer, skriver forskarna i sin sammanfattning.

LÄS ÄVEN: • Europa visar att samexistens med stora rovdjur är möjlig

En tidigare stor studie av över 50 djurexperter har slagit fast att lodjur, vargar, björnar och järvar har ökande populationer i Europa och det beror bland annat på att invånarna i Europa lärt sig samexistera med stora rovdjur.

LÄS ÄVEN: • En mängd fördelar för människor med rovdjur i närheten

En annan studie från Univeristy of Queensland, visade att stora rovdjur i vår närhet medför en lång lista med positiva aspekter för människan.

Källa: “Restoring apex predators can reduce mesopredator abundances

Mer att läsa