Gå till innehållet

Mörk jordhumla.

Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Att den biologiska mångfalden är en viktig fråga konstateras gånggång. Men det är inte bara i avlägsna naturområden eller orörda urskogar som biologisk mångfald har betydelse. Minst lika viktigt är att skapa goda förutsättningar för artrikedom på många platser och här kan alla med en trädgård eller gemensam gård göra insatser.

Att anpassa den egna trädgården för att gynna den biologiska mångfalden ska inte underskattas som naturvårdsinsats eftersom det inte kräver så mycket och har potential att göras på många platser runt om i landet. Skulle en majoritet av Sveriges tomtägare exempelvis göra åtgärder för att gynna pollinatörer som fjärilar, bin och humlor skulle det ha stor betydelse. Samma sak om det exempelvis sattes upp fler fågelholkar i landets trädgårdar och parker.

LÄS ÄVEN: • Natursidans guide till fågelholkar – var, hur, när och varför?

Även för dig utan trädgård
Men även för dig som inte har egen mark eller trädgård är följande tips nyttiga. Du kanske kan påverka kommunen eller markägaren där du bor eller så kanske du känner någon som har trädgård som kan skötas med lite större hänsyn för biologisk mångfald? Genom att vara en medveten konsument kan du också göra en insats. Det har till exempel konstaterats att den biologiska mångfalden är större kring ekologiska odlingar så köp gärna ekologiska varor. Du kan också undvika att exempelvis köpa och äta ål, eftersom den är akut hotad.

Poängsätt din trädgård
Den danska forskaren Rasmus Ejrnæs på DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vid Aarhus Universitet har tagit fasta på det här. Han har utvecklat en poängtabell (här till höger) som enkelt visar hur man kan skapa större biologisk mångfald i sin egen trädgård. Genom att exempelvis inte använda bekämpningsmedel, låta delar av gräsmattan växa vilt och sätta upp fågelholkar skramlar man ihop poäng och gör samtidigt viktiga insatser för den biologiska mångfalden.

Allmänna tips för din trädgård
• Se till att delar av trädgården är lite ”vild”.
• Låt en del av gräsmattan växa som den behagar och klipp den bara 1-2 gånger per år.
• Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, vedlevande insekter och spindlar.
• Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.
• Plantera olika växter för att förlänga blomningssäsongen och därmed också locka till sig fler arter.
• Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar.

Åtgärder för insekter
• Bygg ett bihotell. Såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och förvara bihotellet där det brukar vara torrt och varmt. Här finns en guide.
• Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar.
• Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor och välj växter som blommar vid olika delar av året så att det finns mat åt insekterna under lång tid. Här är tips på en nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar.

Talgoxe. Foto: Erik Hansson

Åtgärder för fåglar
• Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. Här är vår guide till vad du ska tänka på och vilka ritningar som bör följas.
• Plantera träd och buskar som fåglar uppskattar. Exempelvis nypon, hagtorn, hägg, fläder, druvfläder, rönn, körsbär och sälg. Här är vår guide till rätt buskar och träd för att locka fler fåglar till trädgården.
• Gör ett fågelbad. Rengör det gärna ibland och placera det nära buskar så att fåglarna kan söka skydd.

• Mata fåglarna på vintern. Följ vår guide till fågelmatning

Igelkott.

Åtgärder för andra djur
Gynna fladdermöss i din trädgård
• Igelkottar trivs bland lövhögar och buskage, så lämna gärna någon del av trädgården lite “vild”.
• Lägg grova trädstammar på en solig plats för att skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.

Mer att läsa