Gå till innehållet

Ny naturförening med expertkunskap inom miljöjuridik

En grupp människor med lång erfarenhet av både ideellt och statligt miljöarbete har startat den nya ideella naturföreningen Miljö- och kultur i Sverige. De kommer bland annat arbeta med politisk påverkan och miljöjuridik.

– Vi har bildat denna ideella förening, där gåvomedel ska användas till arbete för att nå organisationens ändamål. Vi kommer att företräda miljön genom opinionsbildning och människor via juridiska processer. Vi företräder både dem som vill påverka sitt närområde och miljöpolitiken i stort, skriver föreningen Miljö- och kultur i Sverige (MKS) på sin webbplats.

Ordförande i den nya föreningen är Christer Borg, som bland annat var ordförande och generalsekreterare i föreningen Älvräddarna åren 2009-2023. Ledamöter är miljöjuristen Margaretha Svenning, som har många års erfarenhet från länsstyrelse och andra statliga myndigheter, och Stefan Rubenson, som var med och skapade vår nuvarande miljölagstiftning på 90-talet.

Nischad kompetens

Christer Borg svarar på varför han tycker att det behövs en till naturförening:
– Vi har en unik mix av erfarenheter från miljöområdet som vi vill kanalisera genom denna nya miljöorganisation. Vi ska ses som ett kanske vassare och mer specialiserat komplement till de svenska miljöröster som redan finns.

Två individer i vintagekläder poserar på trappor utanför en byggnad.

Margaretha Svenning och Christer Borg under huvudförhandling i miljömål om ett vattenkraftverk i Gävleborgs län.

Detta bland annat genom att vara en jämförelsevis liten organisation som kan koncentrera sig på de faktiska målen.

– Vi är övertygade om att vi kommer att göra nytta genom att vara ett viktigt och vitalt tillskott på miljöarenan. Vi vågar påstå att vi de facto är bäst inom vår nisch.

Vilken nisch är det?
– Vi anser att miljöjuridik, som är vår nisch, inte i sig är så krångligt som en del vill göra det. Men för att göra en analogi eller metafor: En allmänläkare är en bra generalist inom sjukvård. Men ska man göra en känslig operation i hjärnan tar man till en specialist. Vi menar att den kompetens som finns inom föreningens styrelse gör att vi på ett mycket kompetent vis kan ta oss an också svåra miljöjuridiska frågor. Så vi är, med glimten i ögat, lite kaxiga inom nischen miljöjuridik, det vill säga en organisation som för medlemmarnas talan via Århuskonventionen. De flesta som annars på ett bra sätt arbetar inom fältet har oftast inte den erfarenhet som behövs från “verklig” miljöjuridik ute på fältet.

Fokus på vattendrag och återställda ekosystem

I början kommer MKS att fokusera på EU:s restaureringslag för att återställa ekosystem, men även inom EU:s vattendirektiv, allemansrätten och strandskyddsärenden.

Den senaste tiden har en lång rad domar gått miljörörelsens väg när det gäller hänsyn till höga naturvärden i skog exempelvis – tror du att miljöjuridik blir allt viktigare för miljörörelsen?
– Vi menar att för att lyckas måste man förstå och framförallt kunna använda miljöjuridiken aktivt. I de flesta mål står exploatör eller näringsliv mot statens myndigheter och förhoppningsvis ideella organisationer. Exploatörer har oftast råd med mycket bra kompetens inom juridik och det blir alltså avgörande att vi som för talan är minst lika, hellre ännu bättre, än dessa.

Christer Borg tror också att det kommer nya rättsakter från EU, samtidigt som miljöbalken får små ändringar som det gäller att läsa in sig på för att rätt kunna föra talan.

– Man vinner också respekt hos både domstolar och verksamhetsutövare om de ser att man är påläst och inte tar upp saker som inte hör hemma inom processramen, tyvärr ibland förekommande från organisationer.

Kan du ge några exempel på vanliga övertramp inom er nisch som du tror att ni kommer kunna ha framgångar med?
– Vi vill nog säga att det tyvärr är rätt vanligt att ansökningar ofta lider av uppenbara brister; man har kanske försökt runda hörn för att spara tid eller pengar. Tyvärr leder detta till långsamma processer och jag menar att mycket av den kritik som ofta framförs gällande utdragna processer med mera ofta har med detta att göra.

Han nämner som exempel att det inom avfall är ett problem att kriminella kan verka rätt länge innan myndigheter hittar “ingången” för att få stopp på rena olagligheter och miljöbrott.

– Inom gruvärenden är det vanligt med att bolagen skickar på så mycket papper och undersökningar att myndigheterna med sina jämförelsevis små resurser inte hänger med. Lite av filibuster-teknik skulle vi vilja säga.

För den som vill stötta den nya föreningen finns bland annat möjligheten att bli stödmedlem för 150 kronor.

Mer att läsa