Gå till innehållet

Granskning avslöjar lögner i försök att försvaga miljö­lagstiftning

Naturskyddsföreningen har gjort en granskning av de många attacker mot miljöbalken och miljömyndigheterna som skett de senaste åren. De har upptäckt en lång rad felaktiga påståenden, "cherry picking" och överdrifter.

Miljölagstiftningen har mötts av en våg av kritik och attacker från bland annat Svenskt näringsliv och industrier som får försämrad vinst när de måste ta miljöhänsyn. Det har påståtts att miljöbalken bör sprängas i bitar, att det är svårt att få tillstånd och till och med att miljömyndigheterna styrs av miljöaktivister. Ofta är påståendena helt grundlösa och ibland har det generaliserats utifrån enstaka fall. Påverkansarbetet har dock gett resultat i form av politiska förslag om att försvaga miljölagstiftningen.

Men i en ny granskning av Naturskyddsföreningen visar det sig att argumenten inte håller. I själva verket tar det inte speciellt lång tid att få igenom prövningar, det är bara knappt 3 procent av fallen som får avslag i mark- och miljödomstolarna, forskning visar att miljömyndigheterna inte styrs av aktivister, investeringarna i Sverige har inte minskat och Sverige har inte hårdare miljölagstiftning än EU:s. Tvärtom.

– Vi behöver nu en faktagrundad diskussion om miljölagstiftningens roll i vårt samhälle. Vår granskning visar att den bild av miljöprövningarna som målas upp stämmer dåligt med verkligheten. Miljölagstiftningen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skydda vår miljö och vår hälsa, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Istället anser Naturskyddsföreningen att det svenska systemet med miljölagar och myndighetsprövningar i stort sett är välfungerande, men att miljölagstiftningen behöver byggas ut och förstärkas eftersom den försvagats sedan miljöbalken infördes 1999. Det gäller exempelvis strandskyddet, fridlysningen av rovdjur och skydd av sällsynta arter vid täkter.

– Regeringen måste nu höja blicken och göra rent hus med mytbildningen som byggts upp kring miljöprövningarna. Den lagstiftning vi har fungerar på det hela stora, och det är helt orimligt att försvaga skyddet för miljön. Vi hoppas särskilt på en debatt som inte längre handlar om de enstaka fall då det gått troll i tillståndsprövningarna, för de finns i alla system. Vi lämnar också en rad förslag med småjusteringar i miljölagstiftningen som kan komma till rätta med dessa ytterlighetsfall i statistiken, utan att få negativa verkningar på miljölagarnas förmåga att skydda vår hälsa, klimatet och naturen, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Läs även

Naturorganisationer oroas av Cementa-domen
Miljöjuristen: Absurt att inte fler stora klimatutsläpp stoppas i domstol
Regeringen vill ändra Miljöbalken för att tillåta kalkbrytning
Auroramålet: Nu tvingas staten svara på stämningenUngdomsorganisationen Aurora har stämt svenska staten för bristande klimatpoliti…

Källor: Naturskyddsföreningen och Rapporten “Till miljölagarnas försvar”

Mer att läsa