Gå till innehållet

Auroramålet: Nu tvingas staten svara på stämningen

Ungdomsorganisationen Aurora har stämt svenska staten för bristande klimatpolitik. Nu är det klart att fallet kommer att prövas i domstol.

Rådmannen Olof Roos säger till Dagens Nyheter att “talan är så tydligt formulerad så att det går att processa den”.

– I stämningen föreläggs staten – som företräds av Justitiekanslern – att inom viss tid redovisa sin inställning till framställda yrkanden och redogöra för grunden för denna inställning. Staten har fått tre månader på sig att lämna sitt yttrande. Tiden räknas från det att staten delgivits stämningen, skriver Nacka Tingsrätt.

– Att domstolen inte självmant vill avvisa vår stämningsansökan ser vi som en stor framgång. Det känns spännande att se hur processen kommer utvecklas nu och hur staten kommer att bemöta våra argument. Förhoppningsvis svarar staten fort eftersom vi befinner oss i en global existentiell klimatkris där varje dag är viktig för det arbete som krävs för att säkerställa en framtid med så milda konsekvenser av sagd kris som möjligt, säger Ida Edling, 23 år, juridisk koordinator i Aurora.

Det är sammanlagt 300 av medlemmarna i Aurora som gjort grupptalan. De anser att Sverige varken har undersökt hur snabbt utsläppen måste minska, tagit fram planer för hur de ska minska eller agerat för att minska dem.

Behöver stöd

Instagram skriver Aurora nu att de behöver stöd för att klara processen. Redan nu har en stor grupp ungdomar jobbat med målet i flera års tid. Mer information om hur du kan stötta dem finns på gruppens webbplats.

– Att hålla staten ansvarig för att de kränker ens mänskliga rättigheter är en dyr affär i Sverige. Utan stöd från allmänheten kommer vi inte kunna driva den här processen. Alla bidrag gör skillnad och tillsammans når vi målet, säger Anton Foley, 20 år, Aurora.

Fakta: Klimatstämningar

Aurora är en del av en internationell rörelse som stämmer länder för bristfällig miljöpolitik. Förhoppningen är att domstolarna kan göra för klimatet vad politiker och företag undviker. Inför klimattoppmötet COP27 skickade 25 jurist- och aktivistorganisationer från hela världen ut ett öppet brev till världens regeringar där det bland annat stod: ”Om ni fortsätter att svika oss kommer vi att vända oss till domstolarna för att kräva ansvar”.

Även Australien, Brasilien, flera EU-länder, USA, Sydafrika, Sydkorea och Ryssland har stämts i domstol och i bland annat Tyskland och Nederländerna har klimatprocesser tvingat regeringarna till reella utsläppsminskningar.

Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen, sa i en intervju med Natursidan 2018 att det är svårt att driva miljöfall på klimatområdet i Sverige, men att domstolarna har en roll att fylla i klimatarbetet:
– Vi kan inte ha en klimatpåverkan av sådana magnituder att vårt samhälles grundvalar hotas – och samtidigt anse att det är fullt lagligt.

Läs även

Sverige stäms för otillräcklig klimatpolitik
• Jurister och aktivister: Agera – annars ses vi i rätten
• Snart stäms svenska staten av miljöengagerade ungdomar
• Kan domstolarna göra för klimatet vad politiker och företag undviker?
• Miljöjuristen: Absurt att inte fler stora klimatutsläpp stoppas i domstol

Källor: Nacka tingsrätt, pressmeddelande från Aurora och DN

Mer att läsa