Gå till innehållet

På fredag stäms Sverige för otillräcklig klimatpolitik

På fredag 25 november lämnar ungdomsorganisationen Aurora in sin stämningsansökan mot svenska staten för bristande klimatarbete. Under dagen arrangeras även en stor klimatdemonstration i Stockholm med samling klockan 12:00 på Mynttorget.

Aurora är en del av en internationell rörelse som stämmer länder för bristfällig miljöpolitik. Förhoppningen är att domstolarna kan göra för klimatet vad politiker och företag undviker. Inför klimattoppmötet COP27 skickade 25 jurist- och aktivistorganisationer från hela världen ut ett öppet brev till världens regeringar där det bland annat stod: ”Om ni fortsätter att svika oss kommer vi att vända oss till domstolarna för att kräva ansvar”.

En av undertecknarna av brevet var den svenska barn- och ungdomsledda klimatorganisationen Aurora.

– Att vidta tillräckliga klimatåtgärder är en juridisk skyldighet. Den globala bristen på tillräckliga klimatåtgärder är oacceptabel, och regeringar som bryter mot sina åtaganden har redan dragits inför domstol i över 80 länder världen över. Aurora stämmer den svenska staten för att dess misslyckande att skydda människor från klimatkrisens effekter kränker våra mänskliga rättigheter. Vi är långt ifrån ensamma om att ställa vår regering till svars, sa Ida Edling, talesperson för Aurora.

Har lett till förändringar

Även Australien, Brasilien, flera EU-länder, USA, Sydafrika, Sydkorea och Ryssland har stämts i domstol och i bland annat Tyskland och Nederländerna har klimatprocesser tvingat regeringarna till reella utsläppsminskningar.

Aurora anser att Sveriges miljöpolitik är otillräcklig eftersom klimatmålen bygger på missvisande beräkningar, ambitionsnivån är för låg och att inte ens de otillräckliga klimatmålen uppfylls. När det gäller utsläppsberäkningarna så räknas till exempel inte utsläpp från markanvändning, så som skogsbruk och utsläpp från förbränning av biobränslen, in i nettonollmålet. Det gör inte heller utsläpp från svensk konsumtion som uppkommer utanför svenskt territorium eller utsläpp från svensk internationell luftfart och sjöfart räknas inte heller in.

Svårt, men viktigt med stämning

Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen, sa i en intervju med Natursidan 2018 att det är svårt att driva miljöfall på klimatområdet i Sverige, men att domstolarna har en roll att fylla i klimatarbetet:
– Vi kan inte ha en klimatpåverkan av sådana magnituder att vårt samhälles grundvalar hotas – och samtidigt anse att det är fullt lagligt.

På fredag gör Aurora verklighet av stämningshoten och lämnar in den historiska stämningen på Stockholms tingsrätt. Innan dess samlas alla som vill stötta stämningen klockan 12:00 på Mynttorget för ett gemensamt demonstrationståg till tingsrätten där det blir tal på scen. Mer information i det här Facebook-eventet. På Auroramålet.se finns mer information om stämningen.

Mer att läsa