Gå till innehållet

Naturorganisationer oroas av Cementa-domen

Högsta förvaltningsdomstolen gav regeringen rätt som gjorde en skräddarsydd ändring i miljöbalken för att tillåta Cementas verksamhet. Risken är nu stor att regeringen kan fatta fler anpassade lagar åt miljöskadlig verksamhet, anser Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

– Vi är förvånade och besvikna över Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Domen visar att regeringen kan åsidosätta miljölagstiftningen för verksamheter som har den allra största miljöpåverkan. Det är mycket oroande eftersom hela miljö- och klimatarbetet baseras på att miljölagarna gäller för alla verksamheter och att domstolarnas självständighet respekteras, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Högsta förvaltningsdomstolen godkände Cementas argument om att det skulle bli en akut kris för cementförsörjningen i Sverige om man inte fick bryta kalk i Slite på Gotland. Domstolen har även godkänt konsekvenserna för miljön i området.

– Konsekvenserna för Gotlands vattenförsörjning och natur kan i förlängningen bli förödande. Det blir nu mycket svårt att sätta stopp för en fortsatt hård exploatering av Gotlands känsliga natur. Cementa och regeringen har nu fått grönt kort för att kunna kringgå inte bara regeringsformen utan också EU:s vattenlagstiftning, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen och fortsätter:

– Det här sätter ett ytterst dåligt exempel för framtiden. Just i en tid när vi behöver skärpa regelverken för att klara klimat- och naturkriserna så öppnar man för omfattande undantag. Det här tillvägagångssättet, att hastigt ändra lagstiftningen för en enskild verksamhet, får inte bli ett exempel för framtiden. Miljölagstiftningen behöver vara långsiktig och rättssäker. Och framför allt måste den tydligt styra mot våra miljö- och klimatmål.

Kritik även från Lagrådet

Bakgrunden till beslutet är att Mark- och miljööverdomstolen sommaren 2021 avvisade Cementas ansökan om ökad kalkstensbrytning på Gotland eftersom underlaget hade så väsentliga brister att det inte kunde ”utgöra grund för ett ställningstagande”. Men näringslivet pumpade ut ett budskap om att ett stopp skulle leda till cementkris, tvärbroms för industrin och massarbetslöshet. I september 2021 röstade samtliga partier i riksdagen en lagändring för Cementa. Något som Lagrådet, den myndighet som granskar regeringens lagförslag innan de lämnas till riksdagen, ansåg kan ”skada tilltron till rättssystemet eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag”.

Greenpeace anser att det nya beslutet är oroväckande och är även kritiska till underlaget.

– Vi ställer oss frågande till sakligheten i underlagen till regeringens beslut, inte minst vad gäller möjligheten att säkra råvara från andra platser än just Slite. Cementa har senare själva sagt att man har möjligheter att hämta råvara från andra platser i närområdet, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

– Sverige närmar sig med raska steg botten vad gäller miljöskydd i EU, med specialskrivna lagar, försvagad miljöpolitik, och ett outtröttligt arbete med att motsätta sig alla typer av skogsskydd får svenskar skämmas i Bryssel. Allt oftare så att vi får be EU-kommissionen om att ta fram piskan för att tvinga oss att genomföra våra egna miljölagar, säger  Carl Schlyter.

Källor: Naturskyddsföreningen och pressmeddelande från Greenpeace

Mer att läsa