Gå till innehållet

Regeringen vill ändra Miljöbalken för att tillåta kalkbrytning

Cementa, som är ett dotterbolag till tyska Heidelberg Cement Group, är det företag i Sverige som släpper ut näst mest koldioxid. Nu vill regeringen att bolaget ska få fortsätta bryta kalk i åtta månader till, trots att Mark- och miljööverdomstolen gett avslag för ett nytt tillstånd.

Mark- och miljööverdomstolens beslut innebar att kalkbrytningen skulle upphöra i oktober. Nu har dock regeringen meddelat att de vill förlänga bolagets tillstånd med åtta månader. För att det ska bli möjligt måste dock Miljöbalken ändras.

Miljö- och klimatminister Per Bolund poängterade på en presskonferens att det bara är tiden som förlängs och inte mängden kalk som får brytas. Cementa har i dagsläget tillstånd att bryta mer kalk, motsvarande ungefär åtta månaders brytande, men inte efter den 31 oktober.

– Det innebär alltså att bolaget får längre tid på sig att bryta den volym de redan har tillstånd till, inte att tillståndet utvidgas. Det utökade tillstånd Cementa har ansökt om ska prövas i domstol. Regeringen ingriper inte i den pågående domstolsprocessen, förtydligar Miljöpartiet i en kommentar till beslutet.

Behövs miljövänligare alternativ i byggsektorn

Beslutet motiveras med att ett produktionsstopp vid Cementas kalkstensbrott i Slite på Gotland “på kort sikt skulle få konsekvenser för bostadsbyggandet och infrastrukturen”. Cementas anläggning i Slite producerar 60 procent av den cement som används i Sverige, enligt Dagens Nyheter. Näringsminister Ibrahim Baylan menar att ett produktionsstopp i oktober skulle kunna drabba även andra sektorer – allt från bostadsbyggande till vindkraftsbranschen.

Per Bolund påpekade också att det måste bli mer återvinning och återbruk inom byggsektorn.
– Men vi behöver även få fram alternativa material och regeringen kommer att återkomma med regler kring hur verksamheten blir mer cirkulär.

Källor: DN, Ekot och Miljöpartiet

Mer att läsa