Gå till innehållet

Nu är jordens resurser slut för i år – om världen levde som Sverige

Jorden sedd från Apollo 17. Foto: NASA/Apollo 17  (direct link). Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Vi använder betydligt mer resurser än vad planeten klarar av att producera. Det är budskapet från  den så kallade Earth Overshoot Day (den ekologiska skuldens dag), som i fjol inträffade den 1 augusti för hela världen. Men om världens befolkning levde som i Sverige, där vi konsumerar som om vi hade 3,9 jordklot, skulle resurserna vara slut nu, redan i början av april.

Uppgifterna om att Sveriges Overshoot Day inträffar redan den 4 april kommer från 2018 års Earth Overshoot Day, men sedan dess har utsläppen ökat ytterligare, både i världen och i Sverige, så troligen har vårt ekologiska fotavtryck ökat ytterligare.

Faktum är att Sverige tillhör världens värstingländer när det det gäller ekologiska avtryck. Det är bara 13 länder som är värre, bland dem USA, Qatar, Australien, Kanada, Danmark och Kuwait.

– Det håller inte att komma och påstå att Sverige är klimatsmarta och att det inte spelar någon roll vad Sverige gör när andra länders klimatpåverkan är så mycket större. Om världen ska bli hållbar måste också Sverige bli hållbart. Och om Sverige ska bli ett hållbart land måste också individerna leva hållbart. Svenskarna konsumerar och lever över jordens tillgångar. Vi kan inte köpa jordens resurser på kredit om vi inte kan betala tillbaka, säger Lovisa Roos, ordförande för Fältbiologerna i ett pressmeddelande.

De stora bovarna när det gäller planetens hållbara resurser är koldioxidutsläppen. De står för 60 procent av de globala ekologiska fotavtryck medan livsmedelsförsörjningen står för 25 procent, enligt Global Footprint Networks uträkningar.

LÄS ÄVEN: • Nu är planetens resurser slut för i år – det här måste göras

För att minska våra ekologiska fotavtryck måste vi enligt Världsnaturfonden WWF åka mer kollektivt, dra ner på bil- och flygresor, minska köttkonsumtionen, handla mer hållbart, se över hemmets elkonsumtion samt spara och investera klimatsmart.

Gunilla Elsässer, chef för WWFs arbete med mat, klimat och energi på WWF berättade i fjol i samband med Earth Overshoot Day, att huvudanledningen till att dagen infaller tidigare och tidigare för varje år är att vi globalt förbrukar mer resurser. Det beror dels på hur många vi är på planeten, men också på hur mycket vi konsumerar och på att vi får en allt större medelklass i världen som har råd att konsumera. Vårt ekologiska avtryck på planeten jämförs sedan med den så kallade biokapacitet, det vill säga ett ekosystems förmåga att förse oss människor med det vi konsumerar på ett hållbart sätt. Resultatet ser allt mörkare ut för varje år, inte minst i västvärlden.

– Här i Sveriges har vi länge legat relativt stabilt på väldigt höga nivåer. För vår del beror det på det vi brukar benämna som biffen, bilen och bostaden, men även butiken och börsen. Två huvudtrender för oss är ökad köttkonsumtion och ökat flygande. Vi skulle behöva gå från i snitt 11 ton växthusgasutsläpp per person ner till 1-2 ton. För att lyckas med det måste vi åtgärda alla områden. De lättaste sätten är att äta mer vegetariskt och se över sina transporter, säger Gunilla Elsässer.

Vad skulle det krävas för politiska beslut i Sverige för att vi ska minska våra avtryck?
– Det måste bli mycket mer ”verkstad” av de ambitiösa målen i klimatlagen, som det finns en bred enighet om. Vi måste se över beskattningen av flyg, som i dagsläget är kraftigt subventionerade, men också se till att det finns en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik och en satsning på tåg, höghastighetståg och bilpooler. Det handlar mycket om hur transporter och hur vi reser.

Idén med begreppet Earth Overshoot Day, som den internationella organisationen Global Footprint Network myntat, är att visa hur vi konsumerar jordens resurser. I dagsläget överkonsumerar vi vår egen planets resurser och har ingen hållbar livsstil. Om vi inte minskar vår konsumtion av naturresurser och släpper ut mindre koldioxid riskerar vår planet att inte vara beboelig för mänskligheten i framtiden.

Källor: Overshootday.org och Fältbiologerna

Mer att läsa