Gå till innehållet

Norge vill bygga stängsel mot Sverige

Norge vill utrota landets vildsvin och stoppa fler från att vandra in i landet från Sverige.

I Danmark har kampen mot vildsvinen pågått länge. Det finns ett uttalat mål att utrota landets vildsvin och det har byggts ett staket mot Tyskland för att stoppa dem från att komma in. Anledningen är fruktan för att vildsvin som bär på afrikansk svinpest ska smitta grisar i den danska köttindustrin. Men stängslet har visat sig släppa igenom vildsvin och har orsakat att andra djur fastnar i stängslet och svälter ihjäl. Dessutom har vildsvin troligen simmat till Danmark.

Trots det danska stängslets bristande funktion har nu Tyskland börjat titta på ett stängsel mot Polen och efter de svenska fallen av afrikansk svinpest i Västmanland, som snabbt isolerades, har nu även Norge börjat agera.

– Vi kommer nu med nya och förstärkta åtgärder som uppfyller det nya målet, som har gått från att ha så få vildsvin som möjligt i Norge till att inte ha några vildsvin i Norge, säger jordbruks- och livsmedelsminister Geir Pollestad (Sp) till NRK.

Förslag på stängsel mot Sverige

Det har länge höjts röster i Norge för att utrota landets vildsvin. Norska myndigheterna Mattilsynet och Miljødirektoratet (motsvarande Livsmedelsverket och Naturvårdsverket) föreslår att det ska byggas stängsel mot den svenska gränsen för att kontrollera att vildsvinspopulationen i Norge. Framför allt i sydöstra delarna av landet. Man menar att detta kan bidra till att minska förflyttningen av grisar mellan länderna och därmed begränsa en eventuell populationsökning och smittspridning med levande djur.

Förslagen ska nu analyseras ytterligare innan det fattas något beslut.

I Norge finns det framför allt vildsvin i de sydligaste delarna, men de har observerats ända upp till Trøndelag (samma breddgrad som Umeå-Skellefteå). Vildsvin har funnits i Norge sedan stenåldern, men utrotades för ungefär 1 000 år sedan. När de nu börjat vandra in i Norge igen klassas arten dock som en “främmande art med hög risk för invasivitet”.

Fakta: Afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen har funnits i Europa sedan 2007 och drabbar europeiska vildsvin och grisar. Den brukar leda till död inom en vecka. Människor smittas inte, men vi kan sprida viruset via kläder, skor, fordon eller verktyg. Det sprids även från gris till gris och kan överleva i rått och fryst kött i flera månader.

Smittan har spridits i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad, men har även ibland gjort “hopp” och dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i Europa och sprids även i Sydostasien sedan 2018.

Den 6 september 2023 upptäcktes smittan utanför Fagersta i Västmanland.

Läs alla Natursidans artiklar om afrikansk svinpest.

Källa: SVA

Källor: NRK och Nina.no

Mer att läsa