Gå till innehållet

Även i Norge höjs röster för att utrota vildsvin

Vildsvin. Foto: Marie Gillander

Norges regering har redan beslutat att landets vildsvin ska “vara så få som möjligt, på ett så litet område som möjligt”. Nu höjer landets veterinärförening rösten och vill utrota alla vildsvin för att skydda landets grisköttsproduktion.

– Utrota dem, och det fort, skriver Torill Moseng, ordförande i Den norske veterinærforening, i en debattartikel i NRK.

Föreningen menar att vildsvinen kan sprida trikiner, salmonella, parasiter och framför allt att det finns en risk att de smittar tamgrisar med afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest har en väldigt hög dödlighet bland de grisar som smittats. Men enligt en tysk studie är det människor som är den stora smittorisken genom import av infekterade grisar, infekterat kött eller dålig hygien. Det anser även Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA:

– När afrikansk svinpest rapporterades hos vildsvin i Tjeckien var närmast belägna tidigare rapporterade fall 40 – 50 mil österut, och när sjukdomen dök upp i närheten av Warszawa var den tidigare västliga gränsen för sjukdomens utbredning i landet över tio mil bort. I båda fallen antas spridningen ha orsakats av att icke värmebehandlade fläskprodukter från infekterade tamgrisar/vildsvin, med ursprung i infekterade områden längre österut, hamnat i miljön inom räckhåll för vildsvin. Det är dock inte bara de längre hoppen som förklaras av mänskliga aktiviteter utan människan bidrar till smittspridning också lokalt i redan smittade områden, vilket försvårar bekämpningen.

I Europa registrerades 6 500 fall av afrikansk svinpest i vildsvin och tamgrisar i slutet av 2018. Det är en ökning med 50 procent jämfört med förra året. Jägare på flera håll i Europa skjuter nu rekordmånga vildsvin. Polen har inlett en ”massaker” på över 200 000 vildsvin och i Tyskland sköts säsongen 2017/2018 hela 836 865 vildsvin, en ökning med 42 procent jämfört med året innan.

Även Danmark vill skydda sin grisköttsindustri med gränsstängsel och vildsvinsutrotning. Stängslet är redan byggt, men döda vildsvin kontrolleras inte för afrikansk svinpest – ”vill inte veta”.

NRK och DW

Mer att läsa