Naturjulkalendern 2016: Thomas Jågas

I Natursidan.se:s Naturjulkalender 2016 presenterar varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.

Thomas Jågas från Dalarna är invald i Naturfotograferna sedan 2009 och föredrar att skildra de mellansvenska skogarna och fjällen.

• Se fler av Thomas Jågas bilder på Tjnatur.se och här på Natursidan.se

Ett år har snart gått och det är dags att återigen summera det i Naturjulkalendern. I år blir det en svartvit kollektion med en bild från varje årstid. 

Vårsång En av vårens utmaningar var att fotografera gärdsmyg i en av våra få kvarvarande naturskogar bland rotvältor och lågor. Gärdsmygarna var tillbaka på samma plats som tidigare år och jag fick flera fina tillfällen att komma dem nära. Särskilt bra gick det tidigt på våren då hanen sjöng flitigt från toppen av rotvältorna. Gärdsmygen är en fågel som blivit betydligt vanligare sedan jag började fågelskåda på 80-talet. Då var den ovanlig i Dalarna men numer är den väldigt vanlig. Det är naturligtvis kul att det finns en del arter som ökar i skogen med tanke på att många andra skogsknutna arterna minskar men en av de viktigaste orsakerna till gärdsmygens ökning är säkerligen det mildare klimatet. Foto: Thomas Jågas

Vårsång
En av vårens utmaningar var att fotografera gärdsmyg i en av våra få kvarvarande naturskogar bland rotvältor och lågor. Gärdsmygarna var tillbaka på samma plats som tidigare år och jag fick flera fina tillfällen att komma dem nära. Särskilt bra gick det tidigt på våren då hanen sjöng flitigt från toppen av rotvältorna. Gärdsmygen är en fågel som blivit betydligt vanligare sedan jag började fågelskåda på 80-talet. Då var den ovanlig i Dalarna men numer är den väldigt vanlig. Det är naturligtvis kul att det finns en del arter som ökar i skogen med tanke på att många andra skogsknutna arterna minskar men en av de viktigaste orsakerna till gärdsmygens ökning är säkerligen det mildare klimatet. Foto: Thomas Jågas

Sommarkväll Mitt i sommaren var jag tillbaka var jag i gärdsmygens skog och ett litet kärr som ligger väl dolt. I år hade jungfru Marie nycklar (eller fläcknycklar som de numer ska heta...) ett bra år och kärret var i det närmaste täckt av den ståtliga orkidén. Foto: Thomas Jågas

Sommarkväll
Mitt i sommaren var jag tillbaka i gärdsmygens skog och ett litet kärr som ligger väl dolt. I år hade jungfru Marie nycklar (eller fläcknycklar som de numer ska heta) ett bra år och kärret var i det närmaste täckt av den ståtliga orkidén. Foto: Thomas Jågas

Höst- skogsdynamik Återigen från gärdsmygens skog. En bild där jag med rörelse har försökt få fram lite av skogens dynamik och mystik. Det är en riktig trollskog som får rå sig, där träden faller och blir till viktiga livsrum för insekter, svampar, lavar och många fler. En skog med dynamik. Foto: Thomas Jågas

Höst- skogsdynamik
Återigen från gärdsmygens skog. En bild där jag med rörelse har försökt få fram lite av skogens dynamik och mystik. Det är en riktig trollskog som får rå sig, där träden faller och blir till viktiga livsrum för insekter, svampar, lavar och många fler. En skog med dynamik. Foto: Thomas Jågas

Vinterfors Jag avslutar kollektionen med en nytagen bild från Lurån, en av Faluns finaste åar. Vintern har inte riktigt infunnit sig även om den har gjort sina framstötar. På stenarna i forsen har isen börjat lägga sig och snart är nog forsen till stor del täckt av is. Foto: Thomas Jågas

Vinterfors
Jag avslutar kollektionen med en nytagen bild från Lurån, en av Faluns finaste åar. Vintern har inte riktigt infunnit sig även om den har gjort sina framstötar. På stenarna i forsen har isen börjat lägga sig och snart är nog forsen till stor del täckt av is. Foto: Thomas Jågas