Gå till innehållet

Naturjulkalendern 2014 – Peder Winding

I Natursidan.se:s Naturjulkalender 2014 presenterar varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.

Peder Winding är en av våra flitigaste medarbetare här på Natursidan.se och har bland annat skrivit en bloggserie om fågelskådning och en introduktion till trollsländor.

“Det jag tar med mig från det gångna året i fält är mycket – men något som verkligen etsat sig fast är trollsländorna. Jag började intressera mig för trollsländor redan för tre år sedan, men det var inte förrän förra sommaren som det riktigt tände till. På precis samma sätt som när jag för tio sedan började skåda fåglar känner jag nu samma upptäckarglädje över ett nytt, otroligt spännande ordning av insekter. I Skåne var det den sista säsongen för den inventering som pågått i landskapet sedan 2009. Det krävdes många insatser för att på bästa kartlägga Skånes trollsländefauna och sista året lades de sista pusselbitarna på plats. Detta ledde förstås till många fina naturupplevelser som också frambringade fina fotografiska stunder.

20140518_Vinterflickslanda_Bergianska_PederWindingVinterflickslända (18 maj, Bergianska trädgården, Stockholm) – den enda trollsländan som övervintrar som vuxen och färdigutvecklad slända. Därför ses ofta de första vinterflicksländorna tidigt om våren på snabbt uppvärmda ställen som grustag och dikesrenar.

20140812_Blodrodangstrollslanda_Hasslarpsdammar_PederWindingBlodröd ängstrollslända (12 augusti, Hasslarps dammar, Skåne) – när man ger sig tid på att närstudera även de vanligaste trollsländorna inser man snabbt vad som annars kan förbises, den blodröda ängstrollslända gör verkligen skäl för sitt namn!

20140815_Hostmosaikslanda_HasslarpsDammar_PederWindingHöstmosaiktrollslända (15 augusti, Hasslarps dammar, Skåne) – man kan inte annat än att bli imponerad av trollsländors flygförmåga. Snabbt flyger de runt i försvar av sitt revir, i jakt på föda eller letande efter en artfrände att para sig med.

20140720_Dvargflickslanda_1_Bjarnum_PederWindingDvärgflickslända (20 juli, Möllarp, Skåne) – ett otroligt häftigt fynd som gjordes under det skånska trollsländeprojektets inventeringsläger, på sista dagen! Första förekomsten av arten i landskapet sedan 1800-talet, den här gången hittades bara en enstaka – nästa år kommer ordentliga eftersök göras i området.”

• Alla bidrag i Naturjulkalender 2014

 Alla bidrag i Naturjulkalender 2013

Mer att läsa