Gå till innehållet

Naturjulkalendern 2018: Magnus Martinsson

I Natursidan.se:s Naturjulkalender 2018 presenterar varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.

Magnus Martinsson är fotograf, författare och naturvårdare, sedan 1988 bosatt på Gotland. Han har varit medlem i Naturfotograferna sedan 2002. Natur- och fotointresset har tagit honom på många resor och även gett djupa kunskaper om naturen om den gotländska hembygden. Magnus bidrar på olika sätt till att förmedla sin kunskap för en bred allmänhet och är en ofta anlitad föredragshållare. Magnus står för foto och text i en lång rad publikationer.

 Se fler av Magnus bilder hos bildbyrån IBL.

“Mitt fotoår 2018

Jag bor längst ut på Östergarnslandet på östra Gotland. I omgivningarna finns öppna alvarmarker, gammelskogar och branta klintar. Kustremsan är flikig och varierande. En del uddar är starkt exponerade för vågor och här är det mäktigt att uppleva naturens oerhörda krafter när det stormar. En del vikar har lugna förhållanden och här finns leriga avlagringar där stora mängder flyttfåglar rastar under vår- och höstflyttning. Att ha dessa miljöer utanför husknuten är en ynnest, och jag försöker tillbringa så mycket tid i naturen som möjligt.

Jag gjorde en resa till Svalbard med Zoom fotoresor i april. Här fick jag äntligen möjlighet att se mina första isbjörnar. Minnesvärt var också det storslagna landskapet, myllret av alkekungar på snötäckta fågelberg och den eleganta ismåsen. Jag skådade också flyttande havsfåglar på Madeira i augusti. Här passerar många arter havsfåglar, såsom liror, labbar, petreller och stormsvalor. Merparten av mina fotografiska utflykter gjorde jag på Gotland. Jag möter gärna naturen vandrande till fots eller paddlande i kajak. För mig är fotograferandet ofta en del av naturupplevelsen, där motiven hjälper mig att få kunskap om naturens arter, strukturer och processer.”

Vinterstorm vid Kuppen i Östergarn. Här är kusten starkt exponerad för vågor. Det är mäktigt att uppleva naturen där när det stormar.

Sensommarens stekande hetta skapade mäktiga ovädersmoln. En magisk ovädersnatt kunde ses från Kuppen i Östergarn på natten den 4 augusti.

Denna bild är en splitbild vid Lilla Karlsö. Här finns ett område där man även i Östersjön kan uppleva friska ekosystem. Gynnsamma strömningsförhållanden har medfört att syresättningen av bottnarna är god med artrika miljöer som erbjuder fina miljöer för marint liv. Landmiljön visar ett landskap som inte förändrats påtagligt på flera tusen år.

Gryning vid Bästeträsk på norra Gotland. Bästeträsk är Gotlands största sjö. Sjön är omgiven av åldriga naturskogar, alvarmarker och myrar där spåren av mänsklig verksamhet kan ses i form av långvarigt hållbart nyttjande som utmarksbete och plockhuggning. Denna bild har jag tagit från min kajak.

Makaonfjäril, larv. Larven kan vara lite svår att hitta. På Gotland hittar men den ofta på den flockblomstriga växten strätta. Det är en vanlig art längs solvarma vägkanter, på stränder och i myrkanter.

Mer att läsa