Gå till innehållet

Ljudbilden i Arktis har förändrats kraftigt på kort tid

Ljudmätningar runt Svalbard avslöjar att det blir allt mer oljud från båtar och smältande is och allt mindre ljud från marina djur.

Arktis förändras snabbt. Isarna smälter fem gånger snabbare än på 90-talet och isfria somrar i Arktis anses vara oundvikligt i framtiden. Samtidigt ökar oljeborrningen i området, bland annat på grund av Svenska bankers kraftigt ökade investeringar. De allt mer isfria områdena lockar fler fartyg till platsen. Både med turister, fiskare och transporter.

– I slutet av århundradet kan Svalbard ha ett klimat som liknar det som Danmark har idag. I vilken utsträckning detta kommer att ske beror helt på hur väl vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser, säger Halvor Dannevig, forskningschef vid Western Norway Research Institute, till Sciencenorway.no.

Undervattensljud avslöjar förändringar

Nu har forskare vid Norwegian Polar Institute undersökt hur livet och ljuden under ytan förändrats runt Svalbard. Med hjälp av undervattensmikrofoner på två platser runt Svalbard har de spelat in och analyserat ljud mellan 2017 och 2020. Mikrofonerna, som får in ljud på upp till 3 mils avstånd, placerades dels väster om Svalbard i Kongsfjorden och dels i M2 öster om öarna.

De två platserna skiljer sig markant åt. Kongsfjorden har snabbt förändrats av den globala uppvärmningen med allt mindre istäcke och i takt med att vattnet blir mer tillgängligt kommer det allt fler turistbåtar till platsen. M2 har fortfarande arktiska förhållanden och drivande havsis under stora delar av året. Det visade sig också i ljudinspelningarna. I Kongsfjorden dominerade ljud från glaciärsmältning och turistbåtar. I juli-augusti passerade över 20 fartyg per dag. M2 fick in mycket ljud från havsisens rörelser och marina däggdjur, samt något enstaka fartyg.

Allt mer oljud under ytan

Under inspelningarna upptäcktes elva olika marina däggdjursarter. Fem av dem finns bara i Arktis (grönlandsval, narval, vitval, storsäl och valross). Dessutom spelades det in knubbsälar som rör sig i området och fem valarter som flyttar under olika säsonger; sejval, sillval, blåval, knölval och kaskelot. I Kongsfjorden kunde forskarna konstatera att storsälarna nu hade en betydligt kortare period med sång kopplat till parning jämfört med studier på 1990- och 2000-talet. Det stämmer överens med hur drivisen försvinner allt tidigare från området.

Vallrossar på Svalbard.

Inspelningarna visade också att när bullret från mänskliga fartyg och andra aktiviteter ökade så minskade ljuden från marina djur. Många av dem är känsliga för oljud i närmiljön.

Samuel Llobet vid Norwegian Polar Institute säger till Phys.org att i välbevarade marina områden så överlappar inte lätena från olika arter varandras läten. Men detta ljudlandskap av marina däggdjur är på väg att försvinna från Svalbard om inte båttrafiken regleras i regionen.

– Det har varit en fantastisk tid att lyssna på dessa underbara varelser och få insikter om deras beteende som en del av mitt jobb, och att bidra till den första omfattande studien av undervattensljudlandskap i regionen som kommer att användas för att övervaka förändringarna under de kommande åren. Västkusten visar redan tydligt hur båttrafiken påverkar ljudlandskapet, och östkusten kan följa den här trenden när isen fortsätter att dra sig tillbaka och mänskliga aktiviteter expanderar nordost om Barents havssockel.

Kraftig ökning av turister

Det har skett en kraftig ökning av antalet skepp runt Svalbard de senaste tio åren. Det gäller både fiskebåtar och passagerarskepp. Dessutom gör den längre isfria säsongen att de kan köra i området längre perioder. En relativt ny form av trafik är också stora kryssningsfartyg. Strömmen av turister som kommer till Svalbard med kryssningsskepp har “exploderat” de senaste åren enligt forskare på Svalbard. Enbart under 2022 kom 25 000 besökare till Svalbard på sådana skepp. Det underlättas av allt mer isfria fjordar och en allt längre vårsäsong.

Sammanlagt har antalet landstigningar på Svalbard ökat från 29 600 år 1996 till 124 000 år 2019.

Begränsning på gång

I början av 2023 föreslog Norges motsvarighet till Naturvårdsverket en rad åtgärder för att minska påverkan från turismen och den ökande trafiken i området. Bland annat nya regler för var turister får släppas i land, maxgräns på 200 passagerare per skepp, hastighetsbegränsningar vid fågelberg, krav på att hålla sig 500 meter från isbjörnar, förbud mot att flyga drönare i känsliga områden och under känsliga perioder, samt förbud mot fordon på isen under känsliga perioder för isbjörnar och vikare.

Förslagen har mötts av kritik från turismnäringen på Svalbard.

Läs även

Tydlig koppling mellan växthusgaser och isbjörnars överlevnad
Böter för kryssningsfartyg som störde fåglar i Svalbard
Krönika: Svalbard har blivit en soptipp för fisket
• Issmältningen nu fem gånger snabbare än på 90-talet
• Isförlusten i Arktis påverkar stora delar av jordklotet
• Ny studie: Kraftig havsnivåhöjning oundviklig

Källor: Frontiers in Marine Science

Mer att läsa