Gå till innehållet

Isförlusten i Arktis påverkar stora delar av jordklotet

När isen smälter från Arktis påverkar det inte bara närmiljön. Det får även kraftiga effekter långt söderut på jordklotet.

En ny studie, publicerad i Nature Communications, visar hur väderfenomenet El Niño kan bli kraftigare och ske oftare i framtiden i takt med att isen smälter bort från Arktis. El Niños har de senaste årtiondena orsakat svåra översvämningar, cykloner och förödande torka runt om i världen med ungefär 3-5 års mellanrum. 2015-2016 års El Niño byggde upp rekordstora orkaner i södra Stilla havet och Mexiko, samt svår torka i Sydostasien och i södra Afrika.

I slutet av århundradet kan dessa kraftiga väderfenomen komma hela 37-48 procent oftare enligt forskarnas modell, som är baserad på en global uppvärmning till år 2100 på 4-5 grader (det så kallade RCP8.5-scenariot).

Arktis värms i dagsläget upp fyra gånger snabbare än det globala genomsnittet och har förlorat en tredjedel av istäcket på bara två årtionden. Enligt andra studier kommer Arktis kunna vara helt utan is under sommaren så tidigt som 2035 eller 2050. Utan istäcke kommer de nordliga haven tillföra mer värme till atmosfären vilket intensifierar lågtryckssystem runt Alaska som i sin tur påverkar vindar som trycker varmare vatten till östra Stilla havet där El Niños byggs upp. Samtidigt stannar mer vatten kvar längre söderut i takt med att haven i norr värms upp. Det blir helt enkelt ännu varmare vatten söderut när Arktis värms upp.

Jennifer Francis, vid Woodwell Climate Research Center, har tidigare visat att uppvärmningen av Arktis orsakar förändringar i jetströmmarna. I en intervju med Mongabay berättar hon att den nya studien visar att det allt varmare Arktis påverkar planeten hela vägen ner i tropikerna.

– Det sker inte bara på de mellersta breddgraderna och det är inte bara jetströmmarna som påverkas. Allt hänger ihop och det är riktigt skakande att se att starka El Niños beräknas kunna öka en hel del. Det verkar hänga samman med förödande väderhändelser.

El Niño anses vara världens kraftigaste väderfenomen och inträffar i dagsläget ungefär vart tredje till femte år. Då förändras havsströmmar och väderförhållanden i världen; vissa delar blir kallare, andra varmare, vissa får mer nederbörd och andra blir torrare. Över lag höjer dock El Niño världens medeltemperatur.

Källor: Mongabay, Nature Communications och Weather and Climate Extremes

Mer att läsa