Gå till innehållet

Tydlig koppling mellan växthusgaser och isbjörnars överlevnad

Ett internationellt forskarlag har lyckats visa en direkt koppling mellan växthusgaser och isbjörnars överlevnad. Det kommer nu gå att beräkna hur många isbjörnsungar som riskerar att dö av nya projekt som ökar växthusgasutsläppen.

Mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären påverkar hur många dagar som blir isfria och därmed hur isbjörnarna klarar sig.

– Vi har i årtionden känt till att fortsatt uppvärmning och förlust av havsis i slutändan bara kan leda till minskad utbredning och förekomst av isbjörnar. Men hittills har vi inte kunnat skilja på växthusgasutsläppen från enskilda aktiviteter och påverkan från historiska kumulativa utsläpp. I den här artikeln visar vi på en direkt koppling mellan antropogena utsläpp av växthusgaser och överlevnadsgraden hos isbjörnsungar. Metoden gör det för första gången möjligt för oss att analysera effekterna av utsläpp från olika källor, säger huvudförfattaren Steven Amstrup, chefsforskare emeritus vid Polar Bears International och adjungerad professor vid University of Wyoming.

Forskarna anser att deras studie nu kan användas av chefer och beslutsfattare runt om i världen när de utvärderar effekterna av olika projekt och huruvida de borde stoppa. Exempelvis släpper de hundratals kraftverken i USA ut över 60 gigaton växthusgaser i över 30 år. Det kommer minska andelen isbjörnsungar i Södra Beauforthavet med ungefär 4 procent.

Kan användas på andra arter och livsmiljöer

Just den här studien gjordes på isbjörnar, men metoderna kan användas även på andra arter och livsmiljöer, exempelvis korallrev eller strandlevande arter som hotas av förhöjda havsnivåer.

– Rapporten gör det möjligt att utkräva ansvar, eftersom utsläppen kan spåras till specifika projekt och företag både bakåt och framåt i tiden. Sådan långsiktig transparens och spårbarhet kan bidra till mer hållbara företag och politiska åtgärder när länder strävar efter att uppnå klimatmål och mål för biologisk mångfald, skriver Polar bear international.

Läs även

Studie om isbjörnars framtid ger dystert besked
• Isbjörnar allt magrare och föder färre ungar
• Länder uppfyller inte löften om att skydda isbjörnar
• Isbjörnar klarar sig dåligt på landlevande föda
• Viktig isbjörnspopulation nästan halverad på sex år

Källor: Science och Polar bear international

Mer att läsa