Gå till innehållet

Ny studie om isbjörnars framtid ger dystert besked

Svältande isbjörn. Foto: Andreas WeithOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

De smältande isarna vid Arktis gör att isbjörnar får allt svårare att hitta mat till sig själva och sina ungar. Redan om 20 år kommer svält och dålig reproduktion drabba många isbjörnspopulationer, enligt en ny studie som publicerats i Nature.

Tidigare i år kom en studie som visade att på grund av minskat istäcke spenderar isbjörnar varje år i snitt en månad mer på land idag jämfört med på 1990-talet. Det leder till att de får svårare att hitta mat och att de föder färre ungar. ”Klimatförändringarna påverkar tydligt isbjörnar”, skrev forskarna i sin slutsats.

Den nya studien som nyligen publicerades i Nature har istället blickat framåt. Forskarna har undersökt hur smältande isar och ett allt varmare klimat påverkar de knappt 26 000 isbjörnar som finns kvar i 19 olika subpopulationer. De kom fram till att redan år 2040 är det mycket troligt att isbjörnar kommer försvinna från flera områden på grund av svält och svårighet att ge sina ungar tillräckligt med mat. Till 2080 kommer isbjörnarna i Alaska och Ryssland ha det mycket svårt att klara sig och till år 2100 kommer det bara återstå ett fåtal isbjörnar på ögruppen Queen Elizabeth Islands. Alla andra kommer ha dött ut.

Åtminstone om utsläppen fortsätter i samma takt som nu, det vill säga efter att världens länder enligt Parisavtalet lovat att minska dem kraftigt. Men även om utsläppen skulle börja minska så kommer isbjörnarna i Arktis få stora problem om 60 år enligt forskarnas analyser.

Redan idag har isbjörnspopulationerna minskat kraftigt i områden där isen dragit sig tillbaka. I Beauforthavet har antalet isbjörnar minskat med 25–50 procent under perioder med lite is och i Hudson Bay lever det nu 30 procent färre isbjörnar jämfört med 1987.

För att rädda isbjörnarna finns det i stort sett bara en sak att göra – deras livsmiljöer måste bevaras. För att det ska ske måste utsläppen minska och den globala uppvärmningen stoppas.

Källor: Nature och The Guardian

Mer att läsa