Gå till innehållet

Svenska bankers investering i oljeborrning i Arktis ökar kraftigt

En ny granskning visar att svenska storbanker finansierat bolag som letar nya olje- och gasfyndigheter i Arktis med hela 43 miljarder kronor på två år. En kraftig ökning jämfört med åren innan.

Fair Finance Guide har gjort granskningen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Greenpeace och kan nu avslöja att jämfört med åren innan har SEB, Nordea och Swedbank ökat investeringarna i oljeborrning med hela 30 procent jämfört. SEB står för mer än hälften av de tre bankernas investeringar på sammanlagt 43 nya miljarder på två år. Handelsbanken, Ekobanken och JAK Medlemsbank har inte varit delaktiga i att ta upp fossila bränslen ur Arktis de senaste åren. Danske Bank ska granskas vid ett senare tillfälle.

– Det är ofattbart att bankerna fortsätter stödja den här otroligt klimatskadliga verksamheten. Jag tror många svenska bankkunder blir rejält besvikna, inte minst eftersom det sker med hjälp av deras pengar på banken, säger Jakob König, projektledare för initiativet Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Finansieringen har framför allt gått till oljebolagen Aker BP, Lundin Energy och Equinor. De letar bland annat olja i Wisting, som ligger nära iskantszonen och naturreservatet Björnön. Området kallas för “Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald, bland annat med några av världens största fågelkolonier. En oljeolycka skulle med andra ord kunna få förödande konsekvenser.

Det internationella energirådet (IEA) har slagit fast att all ny utvinning av olja, gas och kol måste upphöra för att det ska vara möjligt att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål, trots det ökar alltså de svenska bankerna sina investeringar i företag som med sin verksamhet minskar chansen att vi ska nå Parisavtalet.

– De här fossilbolagen rör sig i helt fel riktning. Om vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar och skydda Arktis unika miljö måste all ny olja stanna i marken. Banker har både ett ansvar och en möjlighet att medverka till detta, säger Rolf Lindahl, kampanjledare i finansrelaterade frågor på Greenpeace Sverige.

Fair Finance Guide uppmuntrar bankkunder att mejla sina banker via ett enkelt formulär för att protestera mot deras miljöskadliga investeringar.

Problematiskt banksystem med procentregler

Bankerna har i uttalanden besvarat granskningen, lyft sin miljömedvetenhet och försvarat sina investeringar.
• Utdrag ur Nordeas kommentar: – Att exkludera företag löser i sig inte problematiken med bolagens utsläpp utan innebär tyvärr ofta att företagens utsläpp i stället fortsätter hos någon annan aktör eller ägare.
SEB anser bland annat att det är fel att kalla företag som “bara har 2-11 procent av sin verksamhet i Arktis” för “oljebolag i Arktis”.
Swedbank menar att bankerna kan påskynda omställningen hos företagen genom att ställa krav.

Flera av bankerna lyfter också att de har regler för hur många procent som oljebolagen maximalt får ta ut från Arktis. Men detta anser Fair Finance Guide är ett problematiskt system:
– Problemet är att de flesta oljebolag i Arktis fortfarande letar efter nya fyndigheter och ännu inte har någon utvinning, och därmed inte heller några intäkter. Många av oljebolagen är också stora på andra geografiska platser vilket gör att det kommer ta tid innan utvinningen i Arktis utgör en större andel. Det här gör att knappt några oljebolag i Arktis bryter mot bankernas restriktioner i dag. Det är först när en mer omfattande produktion satt i gång som det kan bli aktuellt, men då är det redan för sent.

Källor: Fair Finance Guide

Mer att läsa