Gå till innehållet

Lantbrukare prisas för våtmarksinsatser

Holger van der Woude från Järnatrakten har utsetts till Årets svenska Östersjöbonde av WWF. Foto: Erik Olsson

Världsnaturfonden WWF har utsett Holger van der Woude på Yttereneby gård utanför Järna i Sörmland till Årets svenska Östersjöbonde. Han får priset bland annat för att han driver ett cirkulärt kretsloppsjordbruk med kvävefällor och våtmarker.

WWF utser varje år sedan 2009 Årets Östersjöbonde för att stödja hållbara jordbruksmetoder och för att minska övergödningen och läckage av både fosfor och kväve i Östersjön.

LÄS ÄVEN: • Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

I år lyder motiveringen:
– Holger van der Woude får priset för att han har utvecklat ett genomtänkt diversifierat lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Han har genomfört en mängd olika åtgärder för att skydda Östersjön och dokumenterat dem. Holger genomför jordbearbetning på våren, har skyddszoner och fånggrödor som minskar växtnäringsläckaget och har anlagt våtmarker. Förutom åtgärderna har Holger deltagit som försöksgård och i kunskapsspridande aktiviteter med LRF, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasiet och Östersjöprojektet BERAS.

– Jag är otroligt stolt och glad över priset. Det känns väldigt roligt att få uppskattning för vad vi gör på gården, säger Holger van der Woude.

LÄS ÄVEN: • Fler vill anlägga våtmarker – motverkar torka, gynnar biologisk mångfald

Yttereneby gård är kretsloppsanpassad med nästan noll näringsläckage och ägnar sig åt är ett biodynamiskt lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Han har ett 70-tal mjölkkor av rasen Brown Swiss, som enbart äter grovfoder.

I höst går Yttereneby gård vidare i WWFs regionala tävling ”Baltic Farmer of the Year”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

Källa: WWF

Mer att läsa