Gå till innehållet

Kraftig nedgång för våra fjällfåglar på grund av klimatförändringar

Lappsparv. Foto: Linda Jonasson 

Flera fågelarter som är knutna till fjällen i Skandinavien minskat kraftigt i antal. På tolv år har exempelvis antalet snösparvar minskat med hela 35 procent och var fjärde lappsparv är borta.

Det visar forskning från bergsområden i Europa, som vi rapporterat om tidigare. Nu har resultaten från Skandinavien preciserats av Norsk institutt for naturforskning och det är bekymmersamt för flera arter. Mellan åren 2002 och 2014 har mer än var tredje snösparv försvunnit och antalet lappsparvar har minskat med 25 procent.

LÄS ÄVEN: • Kraftig minskning av våra fjällfåglar

Sämst går det för flyttfåglar, vilket gör orsaken till nedgången svårare att avgöra. Är det en förändring i övervintringsområdet, längs flyttvägarna eller vid häckningsplatserna?

John Atle Kålås, forskare vid Norsk institutt for naturforskning, säger till NRK att utvecklingen stämmer överens med prognosen för klimatförändringar och att det är den troligaste orsaken. Studien har också pågått så pass länge (tolv år) att andra faktorer som dåliga lämmelår har kunnat tas med i beräkningen. Förändringarna märks även på andra håll i Europa.

LÄS ÄVEN: • Berglevande fåglar minskar i antal i Europa

På lång sikt väntas den flyttande trädgränsen bli en stark faktor som påverkar fjällfåglarna, men redan nu märks klimatförändringarna i form av ett mer oberäkneligt och extremt väder. Det gör att fåglarna får svårare att matcha häckningen med tillgången på föda. Om ungarna kläcks när det inte finns gott om insekter kan det slå hårt mot populationen.

– Det har varit flera tillfällen med snöoväder i matningsperioden de senaste åren, framför allt i Nordland, Troms och Finnmark. Kustområdena har haft dålig och kall juni. Sådana perioder kan helt slå ut föryngringen för småfåglar, berättar John Atle Kålås för NRK.

Det har gjorts studier på gärdsmyg som visat att 80 procent av beståndet försvann inom loppet av två kalla vintrar 2009 och 2010. Det tog sedan fem bra år innan antalet var tillbaka till det normala. I takt med att klimatet och vädret blir allt mer osäkert, med större variation får många fåglar svårt att planera sin häckning.

Källa: NRK

Mer att läsa