Gå till innehållet

I en varmare värld blir fåglar allt mindre och får längre vingar

En ny studie från Nord- och Sydamerika visar att små fåglar blir allt mindre och får allt längre vingar och att det finns en koppling till den globala uppvärmningen.

Teamet från University of Michigan gick igenom data från två andra studier av 86 131 fåglar från 129 arter som samlats in under fyra årtionden både i Chicago och i Amazonas. När de jämförde resultaten fann de förutom att fåglarna blir allt mindre och får längre vingar också att små fåglar förändras snabbare.

– Om det naturliga urvalet spelar en roll i de mönster vi observerade, tyder våra resultat på att mindre fågelarter kan utvecklas snabbare eftersom de antingen utsätts för ett starkare urval, är mer mottagliga för urvalet eller både och. Hur som helst verkar kroppsstorleken vara en viktig faktor för fåglarnas reaktioner på dagens klimatförändringar, säger Brian Weeks, evolutionsekolog vid University of Michigan School for Environment and Sustainability.

Eftersom större fåglar förökar sig betydligt långsammare än små fåglar, anpassas de också långsammare och får allt svårare att hänga med i den snabba globala uppvärmningen. Forskarna anser därför att en stor kroppsstorlek ytterligare kan förvärra risken att dö ut. Medan små fåglar, som den 5,47 gram “tunga” guldkronade kungsfågeln, kanske kan hinna utvecklas tillräckligt snabbt för att hänga med i förändringen.

– Kroppsstorlek kan vara en värdefull indikator på anpassningsförmåga och i vilken utsträckning samtida evolution kan minska risken för utrotning bland arter, skriver författarna.

Tidigare studier har visat att kroppsstorleken hos 105 fågelarter i snitt minskat med 0,6 procent på tre årtionden. Trädsvalor har blivit 2,8 procent mindre och vandringstrastar 1,2 procent mindre.

Fynd från USA:s farligaste stad för flyttfåglar

Över 70 000 av de insamlade fåglarna kom från kollisioner med byggnader i Chicago, en stad som utnämnts till den farligaste för flyttande fåglar. Personal på Chicagos Field Museum och frivilliga mätte näbblängd, vinglängd, kroppsvikt och längden på tarsen (benet).

En enkel metod för att minska risken för kollisioner är att släcka fler lampor. En studie från Field Museum visade att den viktigaste faktorn för kollisioner var inte antal fåglar i luften eller vindriktningen utan om lampor var tända innanför fönstren. Genom att halvera antalet lampor i ett område med fönster kunde kollisionerna minska med över 90 procent under våren och 83 procent under hösten. Enbart genom att släcka hälften av lamporna runt platsen McCormick Place kunde dödligheten under flyttsäsongen minska med 59 procent.

– Den starka kopplingen mellan belysning och kollisioner var överraskande. Det visar att det finns en spännande möjlighet att rädda fåglar genom att minska ljusföroreningar, säger Benjamin Van Doren, från Cornell Lab of Ornithology som ledde studien.

Slutsatsen har lett till att flera städer börjat släcka ned för att skydda flyttfåglar.

Läs även

Flyttfåglar och stora arter drabbas värst av klimat­förändringarna
Huvudanledningar till att flyttfåglar minskar i antal
Fågeldöd vid fönsterkollisioner kan ha underskattats kraftigt
Enorma mängder fåglar dör i kollisioner med fönster – det här kan du göra
Flera städer släcker för att skydda flyttfåglar

Källor: PNAS och Phys

Mer att läsa