Gå till innehållet

Huvudanledningar till att flyttfåglar minskar i antal

En ny studie har gått igenom hur flyttfåglar drabbas av olika hot och kommit fram till att de som drabbats hårdast är de som flyttar till områden där vi människor förändrat landskapet som mest. Även jakt har en hög påverkan.

Många fågelarter har genom evolutionen gynnats av att flytta till olika områden under vinter och sommar för att få tillgång till maximalt med föda. Men det har konstaterats att dessa flyttande arter får det allt svårare och att fördelarna med att flytta långt har börjat utraderas. Djur som flyttar norrut på sommaren har i snitt minskat mer i antal än arter som lever i ungefär samma område året om.

I en ny studie valde forskare ut 103 fåglar som flyttar i Europa, Mellanöstern och Afrika och kartlade sedan 16 hot som är relevanta för deras område och jämförde dem med hur fågelpopulationerna utvecklats. De tog bland annat fram kartor över i vilka områden dessa hot var som störst. De upptäckte att det fanns en stark koppling mellan minskande fågelpopulationer och hur fåglarna utsätts för direkt dödliga hot så som jakt, infrastruktur och nattbelysning. Även klimatförändringar utgör ett hot, men framför allt mot fåglar som inte flyttar så långt under vintern. De tycks mer utsatta än fåglar som flyttar exempelvis söder om Sahara.

– Vi fann att mänskliga förändringar av landskapen i fåglarnas utbredningsområden i Europa, Afrika och västra Asien är förknippade med att över 100 flyttfågelarter minskar i antal. Med förändringar av landskapet menas exempelvis vägar, byggnader, kraftledningar, vindkraftverk – allt som inte finns naturligt där. En av de största konsekvenserna verkar orsakas av saker som skulle döda en fågel direkt – till exempel att flyga in i ett vindkraftverk, en byggnad, få elchocker i en kraftledning, bli påkörd av ett fordon eller jagad. Vi fann att fåglar som exponeras för dessa människoskapade hot i sina övervintringsområden även minskar i antal i sina häckningsområden, säger Claire Buchan från University of East Anglia.

I studien skriver forskarna att hot som innebär att fåglarna dör direkt anses både vara lättast att upptäcka och lättast att lindra, jämfört med kroniska, smygande effekter av förändringar i livsmiljöer och klimat. De tar också upp att en av anledningarna till att häckande fåglar verkar mindre utsatta kan vara att de oftast håller sig i närheten av sitt bo i ett mindre område och är därmed över lag mindre utsatta för hot som jakt och kollisioner eftersom de inte rör sig över en så stor yta.

Läs även

• Svalor har börjat övervintra i Storbritannien
Flera städer släcker för att skydda flyttfåglar
• Ökad oro för djur som flyttar
Fåglar i Finland har förkortat sin häckningstid

Källor: University of East Anglia och Global Ecology and Biogeography

Mer att läsa