Gå till innehållet

Havsörnar utplånar stora kolonier med skarvar

Havsörn. Foto: Erik Hansson

I Finland finns många exempel på hur havsörnar attackerat skarvkolonier. Ibland kan 10-30 havsörnar samarbeta och flera stora skarvkolonier har helt utplånats.

Att havsörnar tar skarvar i stor utsträckning har konstaterats tidigare. Nu kommer en ny rapport från Finland om att det finns minst sex exempel på hur stora skarvkolonier med tusentals bon försvunnit efter konstanta attacker från flockar av framför allt unga havsörnar. De äter både deras ungar och ägg och när de återkommer år efter år kan hela kolonier med tusentals skarvbon slås ut. Det berättar forskaren Pekka Rusanen på Finlands miljöcentral för Yle.

Eftersom havsörnar inte häckar förrän vid fem års ålder är det i flera år som ungfåglarna kan samlas i flockar och göra räder mot skarvkolonierna.

Huruvida skarvbeståndet kommer fortsätta minska vågar inte Rudanen svara på.

– Men efter 2015 har skarvstammen inte vuxit nationellt sett. Det finns regionala skillnader där någon koloni växer och andra minskar, men örnen borde i alla fall hindra tillväxt.

Källa: Yle

Mer att läsa