Gå till innehållet

Havsörn ska skjutas på Arlanda flygplats

Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt på havsörn till Arlanda flygplats.

Beslutet, som gäller en (1) havsörn, beror på att det under hösten 2022 inträffat två ”allvarliga incidenter” där havsörn kolliderat med flygplan vid start och landning. Med tanke på att havsörnar väger 4-7 kg anses det kunna uppstå farliga situationer. Dessutom har havsörnar vid flera tillfällen vistats i flygplatsens område under 2022.

Egentligen är havsörnen fridlyst och omfattas av flera skyddsdirektiv, men i det här fallet tycker inte personalen på flygplatsen att de har någon annan utväg än jakt. Detta påpekar också länsstyrelsen i beslutet:

– Länsstyrelsen kan inte heller se några andra åtgärder som kan anses rimliga eller praktiskt genomförbara för att hindra fortsatta incidenter. Flygplatsen har bland annat stängsel som begränsar däggdjurs möjlighet att ta sig in på området. Man arbetar aktivt med att eliminera sådant som kan locka fåglar, exempelvis mat, vatten och skydd, men det går inte att hindra dem att flyga in över området.

Arlanda har fått tillstånd till jakt på fåglar flera gånger tidigare eftersom flygplatsen ligger i ett område där stora mängder fåglar rör sig. Det är dock första gången det tillåts att en havsörn skjuts.

Skyddsjakten får ske till och med den 31 januari 2024 och endast “då det absolut behövs av flygsäkerhetsskäl“.

Läs även

Forskare och aktivister: Förbjud privata jetplan
Viktig våtmark för fåglar hotas av flygplatsbygge
Åland har nu avslutat jakten på havsörn
Havsörnar utplånar stora kolonier med skarvar
• Se skillnad på havsörn och kungsörn

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa