Gå till innehållet

Viktig våtmark för fåglar hotas av flygplatsbygge

Rödspov. Foto: Erik Hansson

Portugals bästa våtmark för att se sjöfåglar och vadare och en viktig rastplats för mängder av flyttfåglar är hotat av ett flygplatsbygge. Exploateringen planeras att ske trots att Tagus estuary är ett Special Protection Area, Wetland of International Importance och klassat som ett naturreservat.

Våtmarken Tagus estuary är en viktig rastplats för fåglar som lämnar Europa för att övervintra i Afrika. Ungefär 300 000 fåglar beräknas besöka platsen årligen.

– Vi anser att det här beslutet av en EU-stat bryter mot två av de viktigaste pelarna i Green Deal – att tackla de globala problemen med klimatförändringen och att stoppa krisen för den biologiska mångfalden. Trots de kraftigt ökande utsläppen som en till flygplats i huvudstaden skulle generera så är Lissabon för närvarande Europas miljöhuvudstad, skriver José Alves, bevarandeekolog vid University of Aveiro och Maria Dias, marin forskningsledare vid BirdLife International.

Flygplanen kommer flyga in på under 200 meters höjd vid våtmarken. Forskare och fågelskådare anser att det kommer störa många av fåglarna som besöker och lever i Tagus. Det gäller exempelvis den hotade rödspoven som brukar rasta i tiotusental i Tagus. Arten häckar bland annat i Sverige och är här rödlistad som “starkt hotad”.

Flygplatsen ska byggas av det franska bolaget Vinci och planerna har fått klartecken av Portugals regering, trots att miljöutredningen som föregick beslutet mötts av hård kritik på grund av bristfällig data, felaktigheter och subjektiva kriterier. Och trots att flygbranschen är i kris på grund av den pågående pandemin.

– Om inte nationella och europeiska lagar och internationella överenskommelser om naturvård gäller i ett utvecklat land som Portugal, hur ska vi då kunna förvänta oss att de ska följas i viktiga områden för biologisk mångfald i fattigare länder? frågar sig José Alve och Maria Dias.

Källor: Science Mag och RSPB

Mer att läsa