Gå till innehållet

Gammal skog och varierat landskap skyddade i nya naturreservat

Två nya naturreservat på sammanlagt 180 hektar har bildats i Dalarna för att skydda de naturvärden som finns i områdena.

Dalarna har över 360 naturreservat och de kan alla ses via länsstyrelsens webbplats. Jämfört med många andra län har Dalarna stora ytor skyddad av natur. Det är bara tre län som har större arealer nationalparker och naturreservat och inget annat landskap har större areal skogsmark skyddad med biotopskydd, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

Nu har länsstyrelsen i Dalarnas län fattat beslut om två nya naturreservat med stor artrikedom: Norr Skålö och Bredvalla.

Norr Skålö. Foto: Sebastian Kirppu

Norr Skålö i Vansbro kommun, 38 hektar
Ett reservat med stor variation i form av sjöar, höjder och många trädarter i olika åldrar och storlekar. De flesta är i åldern 150-200 år, men många är äldre än så och bär spår av forna tiders skogsbränder. Bland de skyddsvärda arterna är många knutna till gamla tallskogar såsom tallbarksvartbagge, laxticka och gräddporing.

Det finns även tre arter med åtgärdsprogram i Norr Skålö; linjerad plattstumpbagge, tallbarksvartbagge och skrovlig taggsvamp. Dessa arter kan behöva åtgärder som ger markstörning och/eller ökar solstrålningen, men området är skyddat från normalt skogsbruk.

Trolldruva i Bredvalla naturreservat. Foto: Sebastian Kirppu

Bredvalla i Malung-Sälens kommun 142 hektar
Naturreservatet har ån Bredvalla som central del. Den faller brant i flera vattenfall i en trång kanjon och rinner sedan ut i Fejmån. I reservatet längs ån växer en varierad, äldre skog med höga naturvärden och rikligt inslag av död ved och en örtrik flora med arter som skogsvinbär, ormbär, trolldruva och hultbräken. I området häckar även tretåig hackspett.

Skyddsvärda arter som påträffats i reservatet är trådbrosklav, blåtryffel, skuggnål, broktagel, luddig stiftdynlav, liten hornflikmossa och den mycket ovanliga taigaporingen.

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna

Mer att läsa