Gå till innehållet

Första fallet: Inhemsk granbarkborre angriper invasiv contortatall

För första gången har det konstaterats att granbarkborren angriper den invasiva främmande arten contortatall.

Granbarkborren, som av skogsindustrin och Skogsstyrelsen brukar benämnas som en “skadeinsekt”, är en inhemsk insekt som funnits väldigt länge i Sverige. Den är viktig för skogens biologiska mångfald och fler än 140 arter av insekter och spindeldjur använder sig av granbarkborrens gångsystem i träd. Det finns också ungefär 120 arter som begränsar granbarkborrens spridning och många av dessa gynnas av död ved.

Contortatallen däremot klassas av SLU Artdatabanken som en invasiv främmande art med “mycket hög risk för invasivitet”. De av skogsindustrin odlade träden har till exempel börjat sprida sig in i Muddus nationalpark från plantager och täcker nu 5 procent av Sveriges skogsareal enligt Skogsstyrelsen.

Första fall av granbarkborrar i contortatallar

Nu har det för första gången konstaterats att granbarkborren kan bosätta sig även i levande contortatallar. I Östhammars kommun i Uppland har det hittats två bestånd med döda contortatallar som ska ha dött efter angrepp av granbarkborren. Det rör sig om två bestånd på sammanlagt ungefär en halv hektar med contortatallar med 500 meter mellan båda. I ena beståndet dödades ungefär tio träd och i det andra ungefär 25 träd.

Däremot har inte granbarkborren gett sig på intilliggande granbestånd och inte heller på vanlig tall i närheten.

– Vi vet ännu inte vad detta beror på och varför insekten inte valt de granar som står alldeles intill. Vi är mycket förbryllade över hur granbarkborren beter sig här och försöker nu få in mer information och undersöker området för att kartlägga omfattningen, säger Patrik Karlsson, sakkunnig på insekts- och svampskador på Skogsstyrelsen i Uppsala..

Efter torkan 2018, då stora delar av landets granar stressades av vattenbrist, kunde granbarkborren ge sig på stora mängder granar. Mellan 2018 och 2022 uppskattar Skogsstyrelsen att den lilla skalbaggen dödade 32 miljoner kubikmeter gran.

Även nya svampangrepp på contortatall

Tidigare i år hittades även en svamp som tidigare aldrig konstaterats på contortatall. Svampen hade orsakade skador i ett bestånd i Gävleborg. I detta bestånd av contortatall hittades även svampen Sydowia, som är vanligt förekommande i Sverige, men som nu visar sig också kunna orsaka skador på contortatall.

– Det är allvarsamt att träden tycks ta skada av Sydowian eftersom den är så vanligt förekommande i våra skogar. Om den ensamt orsakar skadorna eller bidrar, det vet vi inte än, säger Nils Frank, skogskonsulent på Skogsstyrelsens distrikt i Gävleborg.

Läs även

• Contortatall har spritt sig från plantager in i Muddus nationalpark
Granbarkborrar i skyddad skog påverkar inte utbrott
Död ved gynnar barkborrars fiender
• Skogsstyrelsen vill tillåta contortatall i Götaland och nära naturreservat
Extrem torka har slagit ut över 1 000 kvadratkilometer granskog i Tyskland

Källor: Skogsstyrelsen

Mer att läsa