Gå till innehållet

Contortatall har spritt sig från plantager in i Muddus nationalpark

Contortatall. Foto: Walter SiegmundEget arbete, CC BY 2.5, Länk

Contortatallen är en Nordamerikansk art som skogsindustrin infört till Sverige. Den sprider sig allt mer i Sverige och det får “förödande konsekvenser”, enligt skogsbiolog Sebastian Kirppu. Contortatall har bland annat spritt sig in i Muddus nationalpark där två hektar av det främmande trädslaget nu måste avverkas.

Contortatallen täcker i dagsläget 600 000 hektar i Sverige. Det motsvarar ungefär Vänerns storlek. Enligt skogskonsult och docent i skogsekologi Ola Engelmark har contortatallen betydligt mer barr än den svenska tallen. På så sätt kan den växa snabbare, men det leder också till att mindre ljus når marken i plantagen och att barrmattorna på marken stoppar lavar och kärlväxter. Contortatallplantager har dessutom färre insekter och därmed mindre mat åt fåglar och andra insektsätare. De innehåller helt enkelt mindre biologisk mångfald.

Skogsindustrin fortsätter dock sprida contorta. Ungefär 7000 hektar per år planteras och samtidigt har den främmande arten börjat sprida sig i det svenska landskapet på egen hand. Eftersom den kan växa både på fuktiga och torra marker, samt både i fjällbjörkskog och i blandskog så kommer den troligtvis bli ännu vanligare framöver.

2015 upptäcktes att den börjat sprida sig in i Muddus nationalpark från ett intilliggande contortatallplantage.

Kristin Luukinen, naturvårdshandläggare på Laponiatjuottjudus, berättar att det är ungefär 200 träd som ska avverkas i sommar i norra delen av nationalparken. Det finns även contortatallplantage strax öster om nationalparken, men dessa har ännu inte spridit sig in i nationalparken.

Ola Engmark ser allvarligt på contortatallens framväxt och sa så här till NSD när spridningen av det främmande trädslaget in i nationalparken upptäcktes 2015:
– Jag jämför det med när vi återinförde vildsvinet. Då krävdes ett riksdagsbeslut. Nu håller vi på med en storskalig ekologisk omdaning och besluten är upp till skolgsbolag och markägare. Som vetenskapsman är det inget jag tar lätt på, säger han till NSD.

Contortatallen anses vara invasiv, bland annat av skogscertifieringsorganisationen FSC:
– Contortatall bedöms, tillsammans med många tallar inom släktet Pinus, vara bland de mest invasiva trädarterna i världen, skriver organisationen i en rapport.

2018 föreslog dock Skogsstyrelsen att contortatall även ska få odlas i Götaland och att det ska bli tillåtet att odla den främmande trädsorten närmare naturreservat än vad som nu är tillåtet.

Läs även:
Hård kritik mot att contortaplantage ersätter naturskogar i renskötselområden
Skogsstyrelsen vill tillåta contortatall i Götaland och nära naturreservat

Källor: P4 Norrbotten och SVT Norrbotten

Mer att läsa