Gå till innehållet

Extrem torka har slagit ut över 1 000 kvadratkilometer granskog i Tyskland

Morgonen bjöd på dimma och frost i en vacker kombination. Foto: Erik Hansson

Efter två extremt varma och torra somrar i rad har Tysklands granskogar drabbats hårt. Enbart i år har över 1 100 kvadratkilometer granskogar dött. Skogsexperter kallar det en katastrof.

En stor del av granarna står i en nationalpark och Andreas Pusch, chef för parken, säger till danska DR att katastrofen helt klart beror på ett förändrat klimat. Torkan har i sin tur gjort granarna känsliga för granbarkborrar som kan sprida sig fort i drabbade skogar och orsakar skador på träden.

LÄS ÄVEN: • Första långtidsstudien: Granskogar växer inte snabbare i varmare klimat

I nationalparken låter man dock många av de döda granarna stå. De välter sedan i stormar och blir till död ved som sakta bryts ned och blir till livsmiljöer för andra arter. Och när inte längre granarna skuggar marken växer det upp andra träd som spritts till området.

LÄS ÄVEN: • Mindre sjukdomar i artrika barrskogar

Tyskland har beslutat om en krisplan för området. Över 10 miljarder kronor ska satsas på att dels avlägsna en del döda träd, men också plantera mer tåliga trädslag som klarar det nya klimatets värme, samtidigt som de ska klara tyska vintrar.

I Sverige är gran det vanligaste trädslaget. Det har dock varit känt länge att gran är dåligt anpassad till ett varmare klimat. Det skrev till exempel Sydsvenskan om 2008. I snitt flyttas granens nordgräns en halvmeter i timmen norrut, vilket motsvarar ungefär 5 km om året. I en allt varmare framtid kommer inte granen längre klara sig i södra Sverige.

LÄS ÄVEN: • Kritik mot trädplanteringen efter stormen Gudrun

Förutom torka står granarna också för andra utmaningar. Granbarkborren kommer under varmare somrar få möjlighet svärma en andra gång under sensommaren och gran och contortatall, två av de mest planterade trädslagen i Sverige, är också de känsligaste mot stormar. Även stormar förväntas öka i antal och bli kraftigare i framtiden.

Contortatallen är ett nordamerikanskt trädslag som är infört till Sverige. Det är bara 20-30 år sedan contorta började planteras här i stor skala, men redan nu utgör trädslaget 1,2 procent av landets skogar, enligt Skogssverige.

Källor: DR, Skogsstyrelsen och Sydsvenskan

Mer att läsa