Gå till innehållet

Granbarkborrar i skyddad skog påverkar inte utbrott

granbarkborre insektsgnag

Granbarkborre. Foto: TpaniEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

SLU har släppt ett faktablad om granbarkborrar för att “råda bot på de missuppfattningar som råder om detta ämne”. Den lilla skalbaggen stämplas ofta som en “skadeinsekt” och naturreservaten påstås gynna granbarkborrens framfart, men så är inte fallet.

– Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrott i stort eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre jämfört med arealen brukad granskog. De allra flesta granbarkborrarna finns alltså i den brukade skogen.

Det menar Martin Schroeder på SLU och Jan Weslien på Skogforsk som ligger bakom faktabladet “Fakta Skog“. Granbarkborren kan ställa till med stor ekonomisk skada när den förökar sig kraftigt. De senaste årtiondena har skadorna ökat och i den globala uppvärmningen förväntas skadorna bli ännu större.

Men granbarkborren finns framför allt i de brukade skogarna, inte i de skyddade områdena. Även om enskilda skogsägare som har granar intill skyddade områden med stora angrepp av granbarkborre kan drabbas så minskar risken snabbt med ökande avstånd till bestånden.

De skyddade områdena är inte heller en viktig orsak till att utbrott av barkborrar uppstår. Det anser forskarna är “orimligt” eftersom det dels krävs en storskalig störning för att utbrott överhuvudtaget skall uppkomma och dessutom är arealen skog med hög risk för att bli angripen liten i de skyddade områdena. De allra flesta granbarkborrarna finns i den brukade skogen.

Ulrika Swärd, funktionschef för naturskötsel på Länsstyrelsen i Östergötland, är inne på något liknande i en artikel hos SVT Öst:
– Jag ser inte att det är naturreservaten som orsakar skadan utan att det mer är hur man bedriver skogsbruk och att det faktiskt är väldigt mycket monokulturer av gran och som ibland är planterade på fel plats också, säger Ulrika Swärd.

Granbarkborren har också en positiv inverkan på den biologiska mångfalden i skyddade områden. Det finns till exempel fler än 140 arter av insekter och spindeldjur som använder sig av granbarkborrens gångsystem i träd. Ännu fler arter utnyttjar den döda veden. Dessutom gör granbarkborren att det uppstår luckor i skogen när det skapas död ved. Dessa luckor skapar variation och soliga lägen som gynnar flera växter och djur.

Läs även:
Nyckelbiotoper avverkas med granbarkborren som förevändning
Rekordstora angrepp av granbarkborre efter sommarens torka

Källa: SLU

Mer att läsa