Gå till innehållet

Forskare varnar: Världens största blommor är hotade

En ny genomgång av världens största blommor – med smeknamnet likblommor. – har visat att de är långt mer hotade än vad som framgått i tidigare bedömningar.

Växter i släktet Rafflesia kan få blommor som är en meter i diameter och väger över 10 kg. Det gäller åtminstone den största arten i släktet; Rafflesia arnoldii. Släktet kallas ibland för likblommor eftersom de luktar ruttet kött för att locka till sig flugor för att få hjälp med pollineringen.

I en ny internationell studie har forskare gått igenom hur det går för släktets 42 arter. De fann att de flesta är allvarligt hotade, trots att bara en av dem är klassad som hotad på den internationella rödlistan från IUCN. 25 av dem borde klassificeras som “akut hotade” och 15 som “starkt hotad”. De två arter som det går bäst för, bör enligt forskarteamet trots det klassas som “sårbara”. Det största hotet kommer från skogsavverkning och 67 procent av växternas livsmiljöerna är oskyddade och riskerar att förstöras.

Parasiter med sällsynt blomning

Växterna lever som parasiter på lianer i sydöstra Asien. Stora delar av sina liv liknar de bara smala trådar och är svåra att hitta bland övrig växtlighet. Men ibland producerar växten ett stort frö som blir en gigantisk blomma. Blommorna är bara utslagna i några månader och varje individ verkar inte blomma mer än två gånger.

För att vända utvecklingen vill forskarna först och främst se en uppdatering av rödlistan så att likblommorna får sin korrekta klassificering. Det behövs även ökat skydd. Sydöstra Asiens skogar är hårt drabbade av ett intensivt skogsbruk. Sist men inte minst kan det behövas metoder för att få likblommorna att klara sig även på andra platser.

Ekoturism kan hjälpa

I västra Sumatra har ekoturism visat sig hjälpa. Lokala guider håller koll på när likblommorna slår ut. De lockar då inte bara pollinerande flugor utan även ekoturister till området, som bidrar till bevarandeinsatser och att skogarna inte avverkas.

– Denna nya studie belyser hur de globala bevarandeinsatserna för växter – hur ikoniska de än är – har släpat efter insatser för djuren. Vi behöver snarast en gemensam, tvärregional strategi för att rädda några av världens mest anmärkningsvärda blommor, varav de flesta nu är på väg att gå förlorade, säger Chris Thorogood, vid University of Oxford Botanic Garden och en av författarna till studien.

Forskarnas film om likblommor

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=_U_-yl4BR7I

Källor: University of Oxford och Plants, people, planet

Mer att läsa