Gå till innehållet

FN: Torka kommer ha massiv påverkan på planeten

En ny rapport från FN varnar för att torka kommer leda till "en aldrig tidigare skådad nödsituation på global nivå".

FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) har sammanställt en ny rapport till klimatmötet COP28 i Förenade Arabemiraten. Rapporten “Global Drought Snapshot” är baserad på den senaste forskningen och kommer fram till att torka hör till de värsta katastroferna för världen när det gäller risk för att folk kommer mista livet, stora ekonomiska förluster och påverkan på fler samhällssektorer.

Ibrahim Thiaw, verkställande sekreterare för UNCCD, anser att torka ofta sker i medietystnad, till skillnad från andra katastrofer. Det brukar inte heller leda till några omedelbara politiska reaktioner. Befolkningar drabbas i tysthet.

2022 drabbades 630 000 km² i Europa av torka (Sverige är 450 000 km²).

– Rapporten talar sitt tydliga språk om hur brådskande denna kris är och hur man kan bygga upp en global motståndskraft mot den. När frekvensen och allvaret av torka ökar, när vattnet i reservoarerna sjunker och skördarna minskar, när vi fortsätter att förlora biologisk mångfald och hungersnöd sprids, behövs omvälvande förändring. Vi hoppas att denna publikation kommer att fungera som en väckarklocka, säger Ibrahim Thiaw.

Några punkter ur rapporten

• 2022 drabbades 630 000 km² i Europa av torka (Sverige är 450 000 km²). Det var den värsta torkan i Europa på 500 år. Redan innan 2022 var situationen svår: 70 procent av alla spannmålsgrödor som odlades i Medelhavsområdet skadades av torka åren 2016-2018. Under åren 2000-2022 drabbades i snitt 73 000 km² av EU:s odlingsmark av torka med missväxt som följd. Som jämförelse har Sverige drygt 30 000 km² odlingsmark.

• La Plata i Argentina/Brasilien upplevde 2022 en värre torka än på 78 år. Argentinas sojabönsproduktion 2023 förväntas bli nästan halverad (44%) jämfört med de senaste fem åren.

• I Kina kommer upp till en femtedel av befolkningen (över 250 miljoner människor) uppleva allvarlig torka det här århundradet.

• 2022 drabbades 23 miljoner människor på Afrikas horn av allvarlig matbrist efter att fem regnperioder i rad uteblivit. I Sydafrika har en tredjedel av alla betesmarker förlorats på grund av torka. 

• 85 procent av människor som drabbas av torka bor i låg- eller medelinkomstländer.

Vi har inget annat val än att gå vidare på ett sätt som respekterar de planetära gränserna.

Enkla åtgärder som gör skillnad

Men nästan alla rapporter om kriser tar också upp förslag på åtgärder. Så även denna. Det pågår flera projekt och investeringar runt om i världen för att motverka effekterna av torka och med att restaurera mark som blivit för torr för att odla i. En studie har till exempel visat att om effektiv droppbevattning används i jordbruket istället för sprinklersystem skulle vattenanvändningen globalt kunna minska med 20-50 procent.

Även att restaurera landskapet och mer naturvänliga jordbruksmetoder, torktåligare grödor och odling som bevarar jorden istället för att förlita sig på konstgödsel nämns som “kritiska aspekter på att bygga upp ett skydd mot torka”.

Rapporten tar också upp en effektiv metod för att minska omvandlingen av skogar och naturområden till jordbruk, vilket skulle minska risken för torka och reducera de stora klimatutsläppen vid skogsavverkning. Om mänskligheten halverade sin konsumtion av kött- och mejerivaror skulle denna omvandling av skogar och naturområden kunna stoppas nästan till 100 procent.

– Vi har inget annat val än att gå vidare på ett sätt som respekterar de planetära gränserna och det ömsesidiga beroendet mellan alla former av liv. Världens länder måste nå bindande globala överenskommelser med proaktiva åtgärder för att begränsa effekterna av torka, skriver UNCCD i rapporten.

Läs även

Massdöd av delfiner och fiskar i Amazonas
Akut torka och rekordvärme i Europa 2023 – tusentals dammar ska byggas
Torkan allt värre i Kenya – regn­perioden uteblev
Så kommer det svenska vädret förändras med klimatet
FN: 1,5 katastrofer dagligen år 2030

Källor: UNCCD och “Global Drought Snapshot

Mer att läsa