Gå till innehållet

Ungdomsinitiativ har nått FN – länder kan dömas för klimatbrott

FN:s generalförsamling har beslutat att Internationella domstolen (ICJ) ska se över om det går att ställa rättsligt bindande klimatkrav på världens länder, samt dra dem inför domstol om de inte uppfyller sina skyldigheter. Beslutet har tillkommit tack vare ett nätverk av unga juridikstudenter.

I dagsläget har världens länder ingen rättslig skyldighet att uppfylla målen i Parisavtalet, vilket inneburit att få länder är i närheten av att uppnå avtalet och växthusgaser i atmosfären ökar i rekordfart. Nu vill FN att det ska ställas betydligt hårdare krav på världens länder genom att se om Internationella domstolen kan ställa rättsligt bindande krav.

Initiativet till beslutet kommer från ungdomar i Stillahavsområdet i organisationerna Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) och Worlds Youth for Climate Justice (WYCJ). Cynthia Houniuhi, från Salomonöarna och ordförande för PISFCC, kommenterar FN:s beslut så här:

– Vi är helt extatiska över att världen har lyssnat på Pacific Youth och valt att agera. Från det som började i ett klassrum i Stilla havet för fyra år sedan. Vi i Stilla havet lever klimatkrisen. Mitt hemland Salomonöarna kämpar. Utan egen förskyllan lever vi med förödande tropiska cykloner, översvämningar, förlust av biologisk mångfald och stigande havsnivåer. Intensiteten och frekvensen ökar för varje gång. Vi har bidragit minst till de globala utsläpp som dränker vårt land. Som unga människor är världens misslyckande med att stoppa de planetdödande utsläppen inte ett teoretiskt problem. Det är vår nutid och det är vår framtid som håller på att säljas ut. Omröstningen i FN är ett steg i rätt riktning för klimaträttvisa.

Förslaget lyftes i FN av Ishmael Kalsakau, premiärminister i Vanuatu – ett annat av de länder som drabbats hårt av extremväder och stigande havsnivåer de senaste åren.
– Ambitionerna för att nå 1,5-gradersmålet är långt ifrån vad som behövs. Detta är ingen universallösning, men det kan ge ett viktigt bidrag till klimatförändringarna och klimatåtgärderna, bland annat genom att skynda på mycket högre ambitioner inom ramen för Parisavtalet, sa Ishmael Kalsakau.

Har enorm vikt

ICJ:s beslut är förvisso rådgivande, men de ses som viktiga för säkerhetsrådet som i sin tur har befogenheter att fatta påtvingande beslut för medlemsländerna. FN:s generalsekreterare António Guterres anser att domstolens beslut har “enorm vikt”.

– Om och när ett sådant beslut fattas skulle det hjälpa generalförsamlingen, FN och medlemsländerna att fatta modigare och starkare beslut om att agera för klimatet – något vår värld desperat behöver. Klimatkrisen kan bara övervinnas genom samarbete – mellan människor, kulturer, nationer och generationer. Men de pyrande klimatorättvisorna ger näring åt splittringarna och hotar att paralysera de globala klimatåtgärderna, varnade han.

Läs även

Paris-avtal för biologisk mångfald målet med nytt toppmöte
Nyttan av biologisk mångfald underskattas i globala målen
• Jurister och aktivister: Agera – annars ses vi i rätten
• Sveriges kommuner inte i närheten av att nå Parisavtalet
• Allvarliga tippningspunkter passeras vid 1,5 graders uppvärmning

Källor: FN och PISFCC

Mer att läsa