Gå till innehållet

Allvarliga tippningspunkter passeras vid 1,5 graders uppvärmning

Flera tippningspunkter kan redan ha passerats och betydligt fler kommer inträffa om uppvärmningen inte stoppas innan 1,5 grader. Bild: Stockholms universitet

Redan med dagens uppvärmning finns en risk att vi passerar några allvarliga tippningspunkter i jordens klimat. Om den globala medeltemperaturen ökar med mer än 1,5°C kommer ytterligare punkter passeras. En ny studie menar att Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till under 2°C inte räcker för att undvika farliga klimatförändringar. Samtidigt är 6 av 8 svenska partier inte i närheten av 1,5-gradersmålet.

För närvarande har vi värmt upp planeten med ungefär 1,1 grader jämfört med förindustriell tid. Redan här finns risk att fem så kallade tippningspunkter passeras.

– Vi ser redan tecken på att klimatet har destabiliserats i delar av Västantarktis, på Grönland, i områden med permafrost och i Amazonas regnskogar. De viktiga atlantströmmarna riskerar också att störas ut, säger David Armstrong McKay, huvudförfattare bakom den nya studien och forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, University of Exeter och Earth Commission.

De olika tippningspunkterna i kryosfären (blåfärgat), biosfären (grönt) och hav/atmosfären (orange). Symbolerna längs ner visar vid ungefär vilken nivå av global uppvärmning som de olika tippningspunkterna troligen kommer infalla vid. Inte mindre än tre tippningspunkter som riskerar att inträffa redan innan två graders uppvärmning finns i vår del av världen. Bild: Stockholms universitet

För varje bråkdels grad som uppvärmningen fortsätter ökar risken och mellan 1,5 och 2 grader beräknar nu forskare att vi kommer trigga igång flera tippningspunkter. Forskarna, som gått igenom över 200 studier i ämnet från de senaste åren, har också funnit fler potentiella tippningspunkter i välden nu. Tidigare talades det om nio risker, nu har de utökats till 16. Förutom hoten som David Armstrong McKay nämner här ovan är också massdöd av tropikernas korallrev ett närstående hot.

– Risken för att överskrida de avgörande tippningspunkterna kan fortfarande minskas genom att snabbt minska utsläppen av växthusgaser, men då måste vi börja omedelbart, säger Armstrong McKay.

6 av 8 svenska partier inte i närheten av 1,5-gradersmålet

I dagsläget är världen på väg mot minst 2-3 graders uppvärmning. Om alla nettonoll-löften och nationella mål skulle infrias skulle vi kunna begränsa den till strax under 2 grader, men 1,5-gradersmålet kräver betydligt mer. I somras visade en analys från Klimatkollen av de svenska partiernas politik att enbart MP och V har politiska förslag som är i närheten av att begränsa Sveriges koldioxidbudget till 1,5 graders uppvärmning och ett klimaträttvist mål sett till hela världens utsläpp.

Partiernas utsläppsmål jämfört med 1,5-gradersmålet (längst till vänster). CCS-tekniken finns ännu inte i stor skala. Bild: Klimatkollen/WWF

För att vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål bör Sverige maximalt släppa ut cirka 170 miljoner ton koldioxid till (Stoddard and Anderson, 2022), men vårt nuvarande officiella mål ligger på hela 355 miljoner CO2, det vill säga mer än dubbelt så mycket som Parisavtalets 1,5-gradersmål. C, L, S, M, KD och SD har alla politik som orsakar utsläpp på över 300 miljoner ton.

– Våra unga förstår att våra politiker inte gör det som krävs enligt vetenskapen. Nu måste alla partier kliva fram och vara modiga och ta faktabaserade beslut. För varje år som partierna duckar ansvaret, ökar klimatskulden till våra barn – det kan vi inte acceptera, sa Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat och medgrundare av Klimatkollen, i samband med lanseringen. 

Källor: Stockholms universitet och Science

Mer att läsa