Gå till innehållet

Nyttan av biologisk mångfald underskattas i globala målen

Äng. Foto: Marie Gillander

Det är bara i två av FN:s 17 globala mål som biologisk mångfald lyfts fram. I en ny forskningsgenomgång visar det sig dock att biologisk mångfald bidrar till att tolv av 17 mål uppnås och att även de fem sista målen gynnas indirekt.

Världens stats- och regeringschefer har åtagit sig att arbeta för de 17 globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Men det är bara i två av målen (“hav och marina resurser” och “ekosystem och biologisk mångfald”) som biologisk mångfald lyfts fram.

Det är inte en rättvis bild av betydelsen av biologisk mångfald, enligt en ny studie av vetenskapliga studier, som genomförts av ett internationellt forskarlag där både Uppsala universitet och SLU ingår. Studien publicerades i tidskriften Nature Sustainability.

I forskningen kunde det hittas stöd för att biologisk mångfald direkt bidrar till uppfyllandet av ytterligare tio hållbarhetsmål. I tolv av 17 mål bidrar biologisk mångfald till att de ska klaras och i de fem återstående målen (god utbildning för alla; jämställdhet; minskad ojämlikhet; fredliga och inkluderande samhällen; genomförande och globalt partnerskap) fann forskarna stöd för att målen underlättas indirekt av biologisk mångfald.

– Direkta bidrag till minskad fattigdom och hunger, till bättre hälsa och vattenförsörjning och till hållbara städer, kan t.ex. indirekt stödja uppfyllandet av målen om utbildning och jämställdhet, säger Richard Smithers från Ricardo Energy & Environment, artikelns ena huvudförfattare.

Studien lyfter också att det finns många komplexa samband mellan biologisk mångfald och världens länder. Exempelvis upprätthåller rika länder sin utveckling på bekostnad av förlorad biologisk mångfald i utvecklingsländer. Som exempel påpekas att Storbritannien är en av världens största nettoimportör av skogsprodukter.

– Vi hoppas att en ökad medvetenhet om den biologiska mångfaldens centrala betydelse för hållbar utveckling kommer att få beslutsfattare på alla nivåer att integrera hänsyn till biologisk mångfald i ett brett spektrum av utvecklingssektorer och därmed stoppa förlusten av biologisk mångfald, säger Richard Smithers.

Källor: SLU och Nature

Mer att läsa