Gå till innehållet

Rekordökning för växthusgaser i atmosfären

Kolkraftverk. Foto: Ra Boe, DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5, Länk

Meteorologiska världsorganisationen (WMO) har aldrig registrerat en så stor ökning av växthusgasen metan i atmosfären som under 2021. Samtidigt når även halterna av koldioxid och lustgas nya rekordnivåer.

2021 innehöll atmosfären 149 procent mer koldioxid, 262 procent mer metan och 124 procent mer lustgas jämfört med förindustriella nivåer, innan mänskligheten började orsaka enorma utsläpp. Detta i en tid när vi hade behövt vända kurvorna neråt för att ha en chans att begränsa uppvärmningen.

– Vi är på väg åt fel håll, konstaterar WMOs generalsekreterare Petteri Taalas.

Han förklarar att det finns kostnadseffektiva strategier för att ta itu med metanutsläppen, särskilt från fossila bränslen, men de måste genomföras nu. Koldioxidutsläppen måste också minska omedelbart eftersom de kommer att påverka klimatet i tusentals år genom förlust av is och glaciärer, uppvärmning av haven och höjning av havsnivån. Det vi gör eller inte gör nu kommer alltså påverka alla framtida generationer.

– Vi måste omvandla våra industri-, energi- och transportsystem och hela vårt sätt att leva. De nödvändiga förändringarna är ekonomiskt överkomliga och tekniskt möjliga. Tiden rinner ut, säger Petteri Taalas.

Kanske kan det fattas beslut i rätt riktning under FN:s stora klimatmöte COP 27 som hålls i egyptiska Sharm el-Sheikh den 6-18 november 2022?

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: The Guardian och World Metrological Organization

Mer att läsa