Gå till innehållet

Jurister och aktivister: Agera – annars ses vi i rätten

Utsläppen i världen behöver minska kraftigt – istället ökar de på många håll. Allt fler domstolar tar upp fall där världens regeringar anklagas för att göra för lite för att förhindra klimatkrisen. Foto: Oleg Savitsky, CC BY-SA 4.0.

I ett gemensamt upprop har fler än 25 jurist- och aktivistorganisationer från hela världen gått samman med ett tydligt budskap till världens regeringar som inte agerar tillräckligt kraftfullt mot klimatkrisen: “Om ni fortsätter att svika oss kommer vi att vända oss till domstolarna för att kräva ansvar”.

Uppropet skickas ut till världens regeringar inför FN:s klimatmöte, COP 27, som äger rum den 6-18 november i år. Jurist- och aktivistorganisationerna, som tillsammans drivit över 80 mål runt om i världen, lyfter vikten av den globala vågen av klimatprocesser som inletts mot regeringar som misslyckats med att vidta tillräckliga klimatåtgärder. Regeringar i stora utsläppsländer som Australien, Brasilien, flera EU-länder, USA, Sydafrika, Sydkorea och Ryssland har stämts i domstol och i bland annat Tyskland och Nederländerna har klimatprocesser tvingat regeringarna till reella utsläppsminskningar.

– Lagen står på vår sida. Domstolar i dussintals länder har redan erkänt att ni har en rättslig skyldighet att ta itu med klimatkrisen och att detta kräver att ni vidtar mer ambitiösa klimatåtgärder. Målen har lett till att nya klimatlagar har antagits, till starkare mål för utsläppsminskningar och till att kolkraftverk har stängts. Själva FN:s klimatpanel (IPCC) har erkänt att rättsliga klimatprocesser har möjlighet att forma “resultatet och ambitionen av klimatarbetet” så att regeringars klimatåtgärder anpassas efter bästa tillgängliga vetenskap, skriver organisationerna i sitt upprop.

En av de undertecknande organisationerna är Aurora – en svensk barn- och ungdomsledd klimatorganisation som driver en rättsprocess mot svenska staten för dess otillräckliga och kontraproduktiva klimatpolitik.

– Att vidta tillräckliga klimatåtgärder är en juridisk skyldighet. Den globala bristen på tillräckliga klimatåtgärder är oacceptabel, och regeringar som bryter mot sina åtaganden har redan dragits inför domstol i över 80 länder världen över. Aurora stämmer den svenska staten för att dess misslyckande att skydda människor från klimatkrisens effekter kränker våra mänskliga rättigheter. Vi är långt ifrån ensamma om att ställa vår regering till svars, säger Ida Edling, 23, talesperson för Aurora.

Aurora anser att Sverige och andra stater runt om i världen gör allt för att framstå som klimatvänliga, men att det framför allt handlar om “omfattande och imponerande greenwashing”.

– Världen bevittnar en ostoppbar lavin av klimatprocesser. Våra rättsfall är nära sammanvävda. Domstolar förlitar sig på banbrytande domar från andra länder, så med varje vinst bygger vi starkare grund för framtida rättsfall och nya juridiska prövningar mot staters brist på handling, säger Javier Dávalos González, Climate Program Coordinator, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Källor: Aurora och Öppet brev till världens ledare

Mer att läsa