Gå till innehållet

EU-stopp för produkter som bidrar till avskogning

Amazonas bränns och skövlas för att bli jordbruksmark för att förse världen med framför allt nötkött och djurfoder. Foto: Amazônia Real från Manaus AM, Brasil – Desmatamento e Queimdas 2020, CC BY 2.0

EU-parlamentet har nu röstat igenom en ny lag som ska stoppa försäljning inom EU:s marknad för produkter som bidrar till avskogning.

För att bland annat soja, palmolja, nötkött, kaffe, träprodukter och gummi, samt förädlade produkter som läder, choklad och möbler, ska få säljas på EU:s marknad så ska varorna kunna spåras tillbaka längs leveranskedjan och det ställs krav på bevis för att skog inte har röjts nyligen. Om inte kraven uppfylls ska företag kunna dömas till böter. Det blev resultatet av omröstningen i EU under tisdagen.

Förhandlingarna skedde mellan representanter från medlemsländerna, EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det formella beslutet ska senare tas i ministerrådet och parlamentet. WWF ser resultatet som en stor seger för civilsamhället.

– EU blir nu först i världen med en lag som begränsar den globala avskogningen. Förhoppningsvis kan det sätta press på andra länder att följa efter. Vi hoppas att Sverige stödjer beslutet och arbetar hårt med implementeringen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. 

Svaga delar av lagen

Men det fanns detaljer i lagen som flera naturorganisationer var kritiska till, bland annat om alltför svag hänsyn till urfolk. Även om skog inte får avverkas för att tillverka produkterna så innefattas till exempel inte torvmarker och savanner i dagsläget, men det ska diskuteras om de ska tas med senare.

– Detta skulle ha gjort en enorm skillnad för regioner och naturtyper som är hotade att bli omvandlade till jordbruksmark, som den brasilianska savannen Cerradon. EU-kommissionen måste nu skyndsamt börja arbeta med konsekvensanalysen för att kunna inkludera dessa naturtyper efter att lagen träder i kraft, avslutar Per Larsson.

Sverige och skogsindustrin försvagade

Greenpeace skriver att skogsindustrin lyckades påverka texten till att få in en lös definition av “skogsförstörelse” som “i praktiken är ett kryphål för att kunna fortsätta med ohållbar avverkning av naturskogar”. Något som även Sverige lobbat för.

– EU:s regeringar borde skämmas för att de lägger till kryphål för sina skogsindustrier och ger ett svagt skydd för de ursprungsbefolkningars rättigheter som betalar med sitt blod för att försvara naturen. Under de kommande åren måste EU bredda sitt fokus för att skydda naturen i sin helhet, inte bara skogarna, och för att stoppa de företag som förstör naturen både från att få tillgång till EU-marknaden och från att få lån från europeiska banker, säger John Hyland, talesperson för Greenpeace i EU.

Anke Schulmeister-Oldenhove, ansvarig för skogspolitiska frågor vid WWF EU är över lag nöjd med det nya beslutet:

– Vi har skrivit historia med denna världsledande lag mot avskogning. Som ett stort handelsblock kommer EU inte bara att ändra spelreglerna för konsumtion inom EU:s gränser, utan också skapa ett stort incitament för andra länder som driver på avskogningen att ändra sin politik. Lagen är inte perfekt, men den innehåller starka element, säger hon.

Källor: WWF, Greenpeace och WWF EU

Mer att läsa