Efter protesterna: Sveaskog pausar avverkningen

Lina Burnelius. Foto: Dan Jama

Sveaskog planerade att kalavverka 700 hektar i Luokta-Mávas sameby, södra Norrbotten. Efter starka protester från samebyn och miljörörelsen meddelar nu Sveaskog att de pausar sina planer.

– Sveaskog har idag beslutat att pausa skogsbruksåtgärderna i de områden där vi inte är överens med Luokta-Mávas sameby. Vi gör det för att skapa utrymme för dialog med samebyn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hur skogsbruket och renskötsel ska kunna samexistera på dessa marker, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Lina Burnelius, klimat- och landanvändingsexpert på Skydda Skogen, ger inte mycket för beskedet:
– Det här är inte tillräckligt. Man undrar vad de menar med att ”skapa utrymme för dialog”. Sveaskog och Luokta-Mávas har haft dialog många gånger tidigare, det är i samma dialog som Luokta-Mávas har sagt nej vid åtskilliga tillfällen, ändå försöker Sveaskog avverka? De måste dra tillbaka alla dessa avverkningsanmälningar definitiv och skriftligen till Luokta-Mávas, inte göra vaga uttalanden i media.

Även Fältbiologerna är kritiska:
– Att ”pausa” övergrepp på urfolks rättigheter är inte tillräckligt. Sveaskog måste slutgiltigt och fullständigt stoppa planerna på avverkning. Alldeles för länge har svenska staten genom kolonial politik brutit sönder Sápmi, med allt från skogsskövling och vattenkraftsdammar till gruvor och vindkraftverk. Varje ny exploatering i Sápmi utan samiskt godkännande är ett brott, oavsett storlek. Regeringen och riksdagen måste ändra Sveaskogs ägardirektiv så att miljömål och urfolks rättigheter alltid ska prioriteras över pengar och tillväxt – i hela Sápmi och Sverige, säger Leo Rudberg, vice ordförande i Fältbiologerna.

Vill nyansera bilden av avverkningarna
Sveaskog tar även upp att de vill nyansera bilden efter att deras planer ”fått uppmärksamhet långt utanför Norrbotten”. Sveaskog menar att avverkningarna inom Luokta-Mávas renbetesområde var planerade för att säkerställa viktigt vinterbete för renarna och att det bara var 300 hektar produktionsskog, utspridda på 36 000 hektar. De tar också upp att samebyns renbetesområde är 15 gånger större än så.

– Hur långt är ett snöre? Det går att vända och vrida på hur som helst, men de sista naturskogarna måste skyddas. Det här är ett litet område för en jättekatör som Sveaskog, men livsavgörande för Luokta-Mávas, säger Lina Burnelius. 

– Vi tyckte att vi hade tagit de hänsyn som man kunde förvänta sig av oss och kanske mer därtill. Vi hoppas att Luokta-Mávas sameby vill fortsätta att föra en dialog med oss så att vi fortsättningsvis kan bedriva två verksamheter på samma marker, avslutar Sveaskog.

LÄS ÄVEN:
• Sveaskog årets greenwash 2020
• ”Allvarligt regelbrott” av Sveaskog för planerad avverkning av höga naturvärden
• 18 naturföreningar: Öka skyddet i Sveaskogs ekoparker
• Avverkning hotar Hornsö Ekopark – ett av Europas viktigaste områden för insekter
• Maskaure sameby om Sveaskog: ”De tar vad de vill ha”
• 200-årig naturskog avverkad av Sveaskog – ”skandalöst”
• Sveaskog ska sälja över 2000 hektar skog och vill avverka 32 naturskogar i sameby

Källa: Sveaskog