Gå till innehållet

Dokumentärfilm om hoten mot våra sista gamla skogar

Kalhygge i Sverige. Foto: Peter Magnusson

Peter Magnusson har gjort dokumentärfilmer i 20 års tid och ligger bland annat bakom “Löparen” och “Den nya tiden”. Hans senaste dokumentärfilm handlar om skogen och det svenska skogsbruket. Den 5 februari har den premiär.

Hur hållbart är vårt skogsbruk egentligen? Det är en av grundfrågorna bakom Peter Magnussons senaste dokumentärfilm “Om skogen“. Tittarna får reda på att väldigt små ytor av gammal skog återstår idag och att de sista resterna av oskyddad naturskog fortsätter att avverkas.

– Är “frihet under ansvar” och “allmän hänsyn” tillräckligt skydd för att värna biologisk mångfald och ett levande klimat, frågar sig Peter Magnusson i beskrivningen av filmen.

Gamla skogar och avverkningen av dem
Idén till “Om skogen” föddes redan 2010, när han jobbade med dokumentären “Den nya tiden”, som handlar om hur tiderna förändras och att inte alla hinner med i förändringen. Han slogs redan då av hur den svenska skogen skördades och såddes precis som bondens åker, om än i större skala, och att de ekonomiska intressena hade sånt företräde. Peter Magnusson berättar att skogsfrågan inte fick mycket uppmärksamhet då. Nu är folk lite mer insatta, menar han.

Peter Magnusson. Foto: Privat

– Under arbetet med filmen har jag träffat väldigt många som är aktiva motståndare mot att hugga ned gamla skogar. Men filmen handlar inte om att vi skall sluta hugga skog i allmänhet, utan om att miljöcertifierade skogsbolag fortsätter att avverka våra få gamla oskyddade skogar, trots deras löften om att avstå. Det är fokus för filmen, säger Peter Magnusson.

Han har träffat kunniga skogskämpar som Malin Sahlin, Sebastian Kirppu och Mats Karström. De visar gamla skogar och arter som berättar om skogens historia och avslöjar höga naturvärden, men framför allt visas mängder av exempel på hur “frihet under ansvar” ser ut i praktiken. Enorma kalhyggen, avverkning av gamla skogar, renarnas viktiga skogsbetesmarker som snart inte finns med och hur flerhundraåriga träd ska bli pappersmassa. Journalisten Po Tidholm, som bland annat skrivit boken “Norrland: essäer & reportage”, är med och ger historisk och ekonomisk bakgrund i filmen och menar att det är talande för dagens kolonialism att se hur timmerbil efter timmerbil, dygnet runt forslar värden bort från norra Sverige och till de stora skogsbolagens ägare.

– Det är en politisk film som tar upp ett problem som pågår, och samtidigt en betraktelse om livet från de som blir drabbade. För att publiken ska förstå den här frågan krävs att mycket fakta måste fram, men eftersom jag inte är någon journalist utan dokumentärfilmare har jag också försökt skapa en filmupplevelse där outtalade känslor ges chans att rymmas mellan raderna.

Nu när du intervjuat folk i tio års tid om skogen – vad är ditt intryck av situationen för den svenska skogen?
– Att vi har så lite gammal skog kvar och att sådan liten del av den är formellt skyddad, cirka 7 procent. Trots att vi tagit riksdagsbeslut på att avsätta 17 procent i skydd och trots nationella och internationella miljömål. Vissa delar har förbättrats i skogsfrågan, så som att den får mer uppmärksamhet nu, men eftersom de flesta avverkningarna av naturskogar händer så långt bort från människor är det inte konstigt att det inte hinner uppmärksammas.

Skillnaden på “skog” och skog
Peter Magnusson beskriver också hur det öppnade upp ögonen för honom när han lärde sig se skillnad på en gammal skog och trädplantager.

– Man kan köra mil efter mil i Sverige idag utan att se gamla skogar, men när man väl hittar en gammelskog och ”kliver in” – då blir man förundrad. Det är otroligt att något så enkelt som gamla träd kan ge en sån fantastisk upplevelse.

I “Om skogen” är det framför allt de som försöker skydda de gamla skogarna i Sverige som kommer till tals. Bland annat Cecilia Berntsson, som jobbar med ett alternativ till dagens kalhyggesbruk – plockhuggning och bortforsling av timret med häst. Även skogsbolaget Stora Enso och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) är med i filmen, men över lag var det svårt för Peter Magnusson att få skildra skogsindustrins verksamhet.

– Det har känts konstigt när man ska filma en avverkning. Det är som att man måste smyga med det, trots att det inte är olagligt. Men jag fick ofta känslan av att avverkningar sker lite dolt, och jag fick flera gånger nej från skogsbolagen när jag frågade om jag fick följa med och filma deras arbete. Men jag förstår att de inte vill visa upp det här, eftersom de faktiskt förstör naturen.

Förra våren blev till slut “Om skogen” klar och har sedan dess bland annat varit ute på en mindre Sverigeturné till tio biografer tillsammans med Fältbiologerna. Den 5 februari har filmen premiär som hyrfilm på streamingtjänsten Vimeo så att alla kan se den. Filmen kommer även att visas på Folkets bios biografer senare i vår, tillsammans med samtal.

Mer information och länkar till var filmen kan ses hittas på www.abouttheforest.se

Mer att läsa