Gå till innehållet

Den stora fisk­­vandringen – livesändning under ytan

För tredje året i rad sänds en live-feed från under ytan och återigen vill arrangörerna ha allmänhetens hjälp med att rapportera observationer.

Den här gången sker livesändningen i ett vattendrag i Kristianstads vattenrike och är en del i projektet “Återskapa Östersjöns livskraft”, som WWF genomför tillsammans med bland andra Sportfiskarna, Kristianstads vattenrike, länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm samt Skärgårdsstiftelsen.

Carina Wettemark, chef för Biosfärenheten och koordinator för Biosfärområde Kristianstads vattenrike, säger att livesändningen är ett bra tillfälle att visa upp och uppmärksamma livet under ytan.
– Det sätter fokus på hur viktig Östersjön och tillrinnande vattendrag är som livsmiljöer för en rad olika vattenlevande djur och växter.

Men tanken är inte bara att folk ska njuta av livet under ytan på wwf.se/live. Uppmärksamma tittare kan göra en insats också. Genom att med en knapptryckning ta ett kort och sedan rapportera in vad som ses simma förbi bidrar man med kunskap om vilka arter som finns i området.

Yvonne Blombäck, senior programsamordnare för kust och skärgård på WWF, säger att allmänhetens rapporter kommer vara till stor hjälp.

– Man har möjlighet att se gäddor, abborrar, mörtar och elritsor. Med lite tur kan man nog också få se öring eller kanske en utter. Kustnära rovfiskar som gädda och abborre spelar en viktig roll i Östersjöns kretslopp. De lever på bland annat spigg som tagit över allt större del av Östersjöns grunda vikar. Spiggen är inte bara en bidragande orsak till bottendöd och algblomning utan utgör också ett hot mot större fiskarna då de äter upp deras yngel innan de hunnit växa sig stora, säger Yvonne Blombäck.

Målet med projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” är att restaurera flera viktiga livsmiljöer och vandringsvägar i Världsarvet Höga kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Dessutom behöver fler områden skyddas och kunskap om livet under ytan öka. Exempelvis via livesändningen, som pågår fram till den 14 maj.

Läs även

Livesändning från fågelberg avslöjar hur fåglarna klarar värmeböljor
Biosfärområde Vattenrikets långa satsning på naturvägledning
Ny stor satsning på naturvårdsinsatser i Östersjön
Sverige föreslås få två nya biosfärområden

Källa: WWF

Mer att läsa