Sverige föreslås få två nya biosfärområden

Del av Vindelälven. Foto: MikaelLindmarkEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Det är Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län som regeringen anser bör utses till Unesco biosfärområden. Det innebär att det i området ska skapas förutsättningar för ett hållbart sätt att leva samtidigt som naturvärdena bevaras. Unesco avgör om så blir fallet först sommaren 2019.

Biosfärprogrammet är ett projekt inom Unesco som handlar om samspelet mellan samhället och naturen. Inom ett biosfärområde ska man arbeta för att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. I Sverige finns idag fem biosfärområden: Kristianstad Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.

LÄS ÄVEN: • Mångmiljonintäkter för naturturism och naturum i Kristianstad

Det är många människor som samarbetat i flera år för att ta fram de nödvändiga ansökningarna och för att stärka den hållbara lokala och regionala utveckling i de två aktuella nya områdena.

− Ansökningarna om två nya svenska biosfärområden ligger helt i linje med riksdagens ambition att skapa ett mer hållbart samhälle. Biosfärområdena är unika då de kombinerar lokal förankring och vetenskapliga metoder i ett globalt Unesco-nätverk, säger miljöminister Karolina Skog.

LÄS ÄVEN: • Stort restaureringsprojekt gör Vindelälven till en förebild för framtida forskning

Vindelälven-Juhtatdahka blir, om det godkänns både världens nordligaste och ett av världens största biosfärområden med sina 1,3 miljoner hektar. 34 procent av området är skyddad natur och har en stor biologisk mångfald och ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Målet med biosfärområdet är att ”främja kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism”.

I det 341 000 hektar stora området i Voxnadalen finns unika natur- och kulturmiljöer som skapats av brukartraditioner som exempelvis fäboddrift. Här finns bland annat Unescos världsarv Hälsingegårdarna, Hamra nationalpark, ett kulturreservat samt flera naturreservat och Natura 2000-områden.

LÄS ÄVEN: • Natureldsjälar bakom ”naturparadis” och biosfärområde prisade

Om ansökningarna godkänns av Unesco kommer Sverige sammanlagt ha sju biosfärområden som då utgör 7 procent av Sveriges yta. 4 procent av Sveriges befolkning kommer dessutom att bo i ett biosfärområde.

Sammanlagt i hela världen finns det just nu 686 biosfärområden i 122 länder. De har som mål att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt samt till att skapa ett hållbart samhälle i enlighet med FNs Agenda 2030-mål. Beslut om biosfärområde ger i sig dock inte ett skydd i juridisk mening, men inskränker inte heller på befintliga skyddade områden.

Källa: Regeringen och Unesco