Gå till innehållet

Ny stor satsning på naturvårdsinsatser i Östersjön

Östersjön. Foto: Erik Hansson

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och det har länge konstaterats att det “mår dåligt“. För att förbättra situationen startar nu WWF ett stort projekt med naturvårdsinsatser tillsammans med fem lokala partners.

– Östersjön har ett fantastiskt rikt liv under ytan – men är samtidigt ett av världens mest förorenade hav. Med konkreta naturvårdsinsatser i några av de mest produktiva miljöerna vill vi få Östersjön att åter myllra av liv, säger Yvonne Blombäck, ansvarig för WWFs kust- och skärgårdsprogram.

Naturvårdsinsatserna innefattar bland annat att restaurera livsmiljöer i kustnära grunda vikar och är planerade till Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Projektet, som pågår till 2023 och har fått stöd från Svenska Postkodlotteriet, ska även öka barn och vuxnas engagemang för och kunskap om Östersjön, bland annat genom medborgarforskning.

De boende i områdena har även fått svara på en del frågor i en undersökning där det framkommer att . Nio av tio uppger också att det är ganska eller mycket viktigt för dem att politiker och beslutsfattare aktivt arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Att minska övergödningen är den insats som flest av de svarande anser är viktigast.

Ålgräsängar i Kristianstads Vattenrike
Insatserna i Kristianstads Vattenrike görs tillsammans med Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. Där ska bland annat ålgräsängar återskapas och information spridas om dessa viktiga barnkammare för fisk.

– Genom konkreta åtgärder kan vi förbättra Östersjöns miljö samtidigt som vi ökar allmänhetens kunskap och engagemang. Det känns även spännande att delta i detta samarbete som täcker in flera geografiska regioner samtidigt, då vi hoppas att parallella åtgärder ska ge bra naturvårdseffekt för Östersjön, säger Carina Wettemark, koordinator för Kristianstads Vattenrike.

Återskapa våtmarker i Stockholm och Höga Kusten
I Höga kusten jobbar WWF tillsammans med Sportfiskarna och länsstyrelsen. Samma samarbetspartners är med i Stockholms skärgård där även Skärgårdsstiftelsen ingår. På dessa platser ska våtmarker, lekplatser och vandringsvägar för fiskar återskapas och restaureras. En ny metod för att motverka och reparera skador från erosion på havsbotten ska även testas i Stockholms skärgård.

– Rovfiskbestånden vid Östersjökusten har på senare år minskat kraftigt, och en orsak är att lämpliga lekplatser har blivit färre. Vi har länge arbetat med att återställa fiskars lekmiljöer, bland annat genom att återskapa våtmarker och skapa fria vandringsvägar, säger Malin Kjellin, projektledare på Sportfiskarna som deltar i programmen vid Höga Kusten och i Stockholms skärgård.

Källa: WWF

Mer att läsa