Delseger: Preemraff-fallet tas upp i Mark- och miljööverdomstolen

Gullmarsfjorden utanför Lysekil. Foto: W.carterEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Preems raffinaderi i Lysekil, som kan ge ökade koldioxidutsläpp på 1,7 miljoner ton, kommer prövas i Mark- och miljööverdomstolen. Naturskyddsföreningen, som överklagat fallet, kallar beslutet en ”viktig delseger”.

Preems oljeraffinaderi skulle enligt Naturskyddsföreningen öka sina koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. Vilket motsvarar över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år. Trots detta gav Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd till en omfattande utbyggnad av raffinaderiet vid Brofjorden i Lysekils kommun.

LÄS ÄVEN: • Preems nya fabrik ser ut att få klartecken – störst koldioxidutsläpp i Sverige

– Att Preemraff fick sitt tillstånd till utsläppsökningar när resten av samhället på alla sätt försöker minska sin klimatpåverkan, visar att det finns stora systemfel. Istället för att kunna fokusera på det som verkligen krävs – snabbare utsläppsminskningar, måste vi nu ta strid för att inte utsläppen ökar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Eftersom industrin omfattas av utsläppsrätter har det hävdats att varken myndigheterna, regeringen eller riksdagen kan neka Preem ökade koldioxidutsläpp. Enligt Tomas Kåberger, medlem i Klimatpolitiska rådet var anledningen till att industrin gick med på begränsningarna med utsläppsrätter just att man samtidigt fick ett beslut på att nationella parlament inte fick lägga sig i hur deras utsläpp utvecklades.

LÄS ÄVEN: • Naturskyddsföreningen överklagar fabrik med störst koldioxidutsläpp i Sverige

– På ett plan stämmer det, man får inte föra in villkor i tillstånd om att minska koldioxidutsläpp. Vi kan emellertid konstatera att ingen ännu lyckats visa på någon regel eller något prejudikat som skulle innebära att man inte får avslå ansökningar av nya koldioxidutsläpp av den omfattning som det handlar om i Preemraffs fall, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens chefsjurist.

Naturskyddsföreningen kommer nu uppmana regeringen att agera.

– Vi tar nu nästa juridiska steg och lämnar in en formell underrättelse till regeringen med ett krav på att regeringen tar över prövningen. Enligt miljöbalken kan regeringen pröva verksamheter med så omfattande inverkan på miljön som Preemraff kommer att medföra. Eftersom det är regeringens ansvar att se till att klimatmålen uppfylls, anser vi att regeringen måste använda sina befogenheter fullt ut i rättsfallet om Preemraff, säger Johanna Sandahl.

Preem planerar att bygga en anläggning som gör bensin eller diesel av tjockolja, som i dag används som fartygsbränsle. Enligt oljebolaget kommer anläggningen innebära minskade utsläpp globalt.

Källor: Ekot och Naturskyddsföreningen